Bilda förening

Funderar du på att bilda en förening? Det är en del att tänka på, men varken svårt eller krångligt.

Gör så här

  • Samla ett antal personer med gemensamt intresse. Det räcker med tre personer för att bilda en ideell förening, men i praktiken behövs fler för att få fart på den.
  • Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar. 
  • Håll ett möte där ni bildar föreningen, ett så kallat konstituerande möte.

Skriv ett protokoll som innehåller beslut om:

  1. Att bilda föreningen.
  2. Anta förslag om stadgar (med föreningens namn, syfte med mera).
  3. Utse styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör.
  4. Medlemsavgift.
  5. Namnunderskrifter från ordföranden, sekreterare och justeringsmän.
  • Direkt efter mötet samlas den valda styrelsen till ett konsituterande styrelsemöte. I och med detta är föreningens arbete igång.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag och torsdag
8.30-12 och 13.30-16
Onsdag
13.30-16
Fredag
8.30-12 och 13.30-15

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka