Foto: Bildarkivet.se/Susanne Lindholm

Bli bidragsberättigad

Nämnden för Fritid & Folkhälsa stödjer föreningslivet genom bidrag, hjälp med lokaler, nyetablering samt rekrytering och utbildning av ledare.

Registrerad och godkänd för att få bidrag

För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Fritid & Folkhälsa.

Läs mer om hur föreningen blir bidragsberättigad via länkarna i vänstermenyn.

Kontakta gärna

Föreningsservice
0300-83 42 16
fritid.foreningsservice@kungsbacka.se

Telefontider
Måndag-torsdag
8.30-12 och 13.30-16
Fredag
8.30-12 och 13.30-15

Besöksadress
Borgmästaregatan 5b Kungsbacka
Postadress
Kungsbacka kommun
Fritid & Folkhälsa
434 81 Kungsbacka