Verktygslåda 4

Ökad demokrati och delaktighet

Nedan kan du läsa om kriterierna som är kopplade till certifieringsmålet.

Kriterier Startår och Fortsättning

  • Ledare eller annan i föreningen ska genomgå handledarutbildningen Föreningslära.
  • Handledarna ska därefter årligen genomföra kursen Föreningslära, omfattning 4 timmar, med ungdomar 14 år.
  • I föreningar utan ungdomar 14 år ska en årlig utbildning erbjudas samtliga medlemmar och aktiva. Medlemmar och andra i föreningen är välkomna att delta på handledareutbildningen.

Nedan hittar du en presentation av de utbildningar som är kopplade till certifieringsmålet.

Kontakta gärna