Verktygslåda 2

Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld

Nedan kan du läsa om kriterierna som är kopplade till certifieringsmålet.

Kriterier Startår

  • Föreningen ska ha en policy med föreningens förhållningssätt till psykiskt och fysiskt våld. Den ska omfatta hur föreningen förebygger och förhindrar psykiskt och fysiskt våld, exempelvis kränkningar, sexuella övergrepp, grovt språk, mobbning. Den ska ge uttömmande exempel på psykiskt och fysiskt våld.
  • Det ska finnas rutiner kopplade till policyn för hur föreningen agerar om någon i föreningen bryter mot policyn eller någon blir utsatt för psykiskt eller fysiskt våld.
  • Ledare eller annan i föreningen ska årligen gå igenom/samtala om policyn vid ett samlat möte med samtliga pojkar och flickor i minst en av åldersgrupperna 10-12 år. Föreningen kan fritt välja någon av dessa åldersgrupper. Syftet är att öka kunskapen, förebygga kränkningar, mobbning, grovt språk och betona vikten av nolltolerans i föreningen.

Kriterier Fortsättning

  • Föreningen ska ha en policy med föreningens förhållningssätt till psykiskt och fysiskt våld. Den ska omfatta hur föreningen förebygger och förhindrar psykiskt våld, exempelvis kränkningar, grovt språk, mobbning samt fysiskt våld. Den ska ge uttömmande exempel på psykiskt och fysiskt våld.
  • Det ska finnas rutiner kopplade till policyn för hur föreningen agerar om någon i föreningen bryter mot policyn eller om någon blir utsatt för psykiskt eller fysiskt våld.
  • Ledare eller annan i föreningen ska årligen gå igenom/samtala om policyn vid ett samlat möte med samtliga pojkar och flickor i minst en av åldersgrupperna 10-12 år. Föreningen väljer fritt någon av dessa åldersgrupper. Syftet är att öka kunskapen, förebygga kränkningar, mobbning, grovt språk och betona vikten av nolltolerans i föreningen.
  • Policyns innehåll samt rutinerna ska vara känt av medlemmar, aktiva och föräldrar i föreningen. Den ska finnas på föreningens webbsida och som bilaga till årshandlingar, exempelvis verksamhetsberättelsen.

Nedan hittar du länkar till användbara webbsidor, artiklar, exempel på policys, rapporter och annan information som är användbar i arbetet med certifieringen.

Kontakta gärna

Dokument