Ingela Johansson, konstnär Skärmbild från filmen Evigt Ärr Skärmbild från filmen Evigt ärr Badhusparken i Kungsbacka

Andra ögon på staden

Under 2016 pågår det konstpedagogiska residenset Andra ögon på staden i Kungsbacka, där centrala delar växer och byggs om. Konstnären Ingela Johansson är inbjuden för att genom sina konstnärliga arbetsmetoder reflektera kring stadsomvandling.

Konstnärer medverkar i utvecklingen

Det blir allt vanligare att konstnärer engageras i stadsutvecklingsprojekt. Konstnärliga processer skapar utrymme för reflektion och visar på nya infallsvinklar och lösningar när det offentliga rummet förändras. 

Konstnären Ingela Johansson är inbjuden att medverka i ett konstpedagogiskt pilotprojekt under våren 2016. Ingela ska träffa föreningar, innevånare, politiker och tjänstemän och utifrån deras erfarenheter tillföra nya berättelser och motbilder.

Målet med projektet är att utveckla metoder att involvera konstnärliga processer i stadsplanering.

Ingela Johansson om arbetet

”Min metod har varit att lyssna till personliga berättelser från boende i Kungsbacka om engagemang för något som är större än en själv - mikrohistorier från dem som kämpat i sidospåren kring det normativa. Norra Europas sista intakta blytryckeri, som drevs av Norra Hallands tidning fram till 1991, ska i höst aktiveras med en temporär utställning och en nyproducerad tidning som formges av Maryam Fanni. Bidrag från Catharina Gabrielsson, lektor i stadsbyggnad och docent i arkitektur på Arkitekturskolan KTH; Catharina Thörn, fil dr i sociologi, lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet; Frida Sandström, konstnär och skribent; Linnéa Eriksson, poet och Camilla Schultz, aktiv i ”Tillsammans för Kungsbacka”, ”Rädda Tölö Kronopark”, alternativboden Tuvan, med flera.

Tillsammans med filmaren Camilla Topuntoli arbetar jag även med en videoessä om och med lokala avfalls- och miljögrupper och deras mångåriga engagemang mot hantering av atomsopor och kärnkraftsindustrin efter Folkkampanjen 1980. Under projektets gång kommer också poeten Linnéa Eriksson hålla skrivarworkshop med ungdomar i kommunen, Skriv ditt Kungsbacka”. 

Besök gärna Ingelas hemsida för att följa hela projektet.

Följ projektet via ovanstående länk och facebook.com/kbakonsthall  eller kontakta charlotta.hanno@kungsbacka.se tel 0300-83 40 99

Projektet och seminariet genomförs av Kungsbacka kommun Kultur & Fritid i samarbete med Konst i Halland/Hallands Konstmuseum & Region Halland. 

Besök Norra Hallands gamla tryckeri

Den 15-23 oktober håller Norra Hallands gamla blytryckeri och intilliggande lokal "Nollan" öppet dagligen 11-14 och här kan du se filmen Evigt Ärr varje dag klockan 12.00. Filmen handlar om Ingela Johanssons arbete. Klockan 11 och 13 visas filemen Norra Hallands tryckeri, sista blytryckeriet i Europa, från 1988.
På plats i tryckeriet finns även representanter från Gamla Tryckeriets Vänner som guidar runt i tryckeriet, kl 11.30, 12,30 och 13.30 varje dag.
Fri entré.

Seminarium 14 oktober

14 oktober arrangeras Andra ögon på staden - om konstnärliga metoder i stadsplaneringen, ett endagarseminarium om stadsplanering. Seminariet handlar om hur konstnärliga metoder kan engagera och involvera innevånare, stadsplanerare och politiker i stadens utveckling och riktar sig till dig som arbetar med stadsutvecklingsprocesser inom byggbranschen, offentlig förvaltning, politiken eller konstvärlden. 

Seminariet är i Kungsbacka och klicka här för att se hela programmet .

Anmälningstiden har tyvärr gått ut.

Så har befolkningen vuxit

Kungsbacka kommun hade 31 augusti förra året 78 890 invånare, en ökning under 2015 med 671 personer. Under 2014 ökade befolkningen med 829 personer.

Kungsbacka är, sett till invånarantalet, landets 26:e största kommun.
I Kungsbacka stad bor drygt 20 000 personer.

Arrangör för konstpedagogiskt residens

Arrangör är Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun tillsammans med Konst i Halland/Hallands Konstmuseum & Region Halland.

Kontakta gärna