Omnibus - amatörutställning Flicka Sverker Eklund

Utställningar

Utställningarna är mellan fem och sju veckor långa. Våra vernissager är öppna för alla som vill komma. Varje lördag och söndag hålls en kort introduktion till aktuell utställning klockan 12.00 i konsthallen.

Aktuell konstutställning

21 januari – 26 februari Kraftkällor

Sverker Eklund och Brittmarie Sundström På inbjudan av Norra Hallands konstförening möter Brittmaries kraftfulla ickefigurativa färgbalansakter Sverkers grovhuggna men känsligt utmejslade träskulpturer. Invigning lördag 21 januari kl 13. Invigningstalare: Gun Hellervik. Musik av Sara Woxlin. 
Arrangör: Norra Hallands konstförening

Hela programmet för Kraftkällor ser du här.

Det tryckta programmet för våren 2017 finns att hämta i Kungsbacka konsthall, på alla bibliotek, Kungsbacka Turistbyrå och stadshuset. Du kan också se en lågupplöst pdf här.

Våren 2017

11 mars – 23 april Spelrum

Utifrån påståendet om att leken är ett urämne i vilket kulturen och civilisationen uppstår närmar sig Fjäregruppens medlemmar Susan Brännström, Stig Blomberg, Anette Ericson och Agneta Wennergren relationen mellan spel och konst. Invigning lördag mars kl 13 av Maria Andersson. Musik Lars Karlsson, dragspel.Arrangör: Fjäregruppen

27 april – 30 april På tork 

Kulturskolan 50 år. Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. Dessa ord finns att läsa i FN:s barnkonvention artikel 13 och är utgångspunkten för både Kulturskolan och utställningen På tork, som är en del av Kulturskolans 50 års-jubileum.Invigning torsdag 27 april kl. 12.
Arrangör: Kungsbacka Kulturskola

5 maj – 10 juni Likheter och olikheter

Martin Sjöberg och Lennart Åberg har under 30 år fungerat som sparringpartners för varandra. De båda konstnärskapen har växt fram i dialog med varandra, ifrån ett undersökande av det figurativa måleriet och den helt nonfigurativa världen har de båda hittat en förankring i ljus, yta och rumslighet. Invigning fredag 5 maj 18.00. 
Arrangör: Kungsbacka konsthall

18 juni – 20 augusti Sommarutställning

Tidigare utställningar 2016

8.1 – 7.2              Jag ska ta hand om dig - Erik Östensson

Fotoutställningen av Erik Östensson visar unga vuxna som tar sina första steg in i vuxenvärlden. Bildberättelsen som utgår från fotografens och hans jämnåriga vänners relationer till sina föräldrar, handlar om hur ensam och utsatt man kan känna sig när det inte längre finns någon som säger ”Jag ska ta hand om dig”.

20.2 – 10.4           De nya dödssynderna - Terra Stoffa

I samlingsutställningen De nya dödssynderna ger de elva utställarna från konstnärsgruppen Terra Stoffa sina personliga tolkningar som speglar någon eller några av de nya dödssynderna som de omformulerats av författaren Stefan Einhorn. 

12.4 – 13.4           Öppna! 

I tvådagarsutställningen Öppna! visar Kulturskolans konstelever i åldrarna 7-20 år sina egna interaktiva konstverk. 

23.4 – 11.6           Akvarellens olikheter

Till utställningen Akvarellens olikheter är de fyra konstnärerna Marie Gauthier, Erik Hårdstedt, Hasse Karlsson och Therese Szatek inbjudna av Norra Hallands konstförening för att visa på akvarellmålningens många uttryck och möjligheter. 

18.6 – 20.8           Sommarutställning: Jenny Granlund och Marthe Aune Eriksen

Jenny Granlunds monumentala ornamentrika blyertsteckningar möter Marthe Aune Eriksens strama och stiliserade naturfotografier. Avtryck och spår av mänsklig aktivitet väcker frågor om hur vi definierar och förhåller oss till uppdelningar som kultur-natur, periferi-centrum och det lokala kontra det globala. 

3.9 – 6.11             Hem ljuva hem? Drömmen om det ideala

Utställningen tar avstamp i Ellen Keys idévärld, ”Skönhet för alla” om hemmets roll som avgörande grogrund för barns och ungdomars utveckling. Drömmen om det ideala hemmet rymmer såväl förhoppningar som besvikelser och det är detta utställningen ” Hem ljuva hem…? ” kommer att handla om.

19.11 – 8.1 2017  Omnibus - Kungsbackas stora amatörsalong

Under Omnibus slår konsthallen upp portarna för Kungsbackas alla amatörkonstnärer att visa sina konstverk.

Kungsbacka konsthall

Öppettider:

onsdag, torsdag 12-18 
fredag 12-16
lördag & söndag 11-15

Besöksadress
Kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6

Postadress
Box 10071, 434 21 Kungsbacka

Kontakta gärna