Smittande oro och mod

Smittande oro och mod - ett konstprojekt inom GR-regionen. Vad händer om journalister och konstnärer tystnar?

Detta är ett projekt om yttrandefrihet och belyser rädsla och mod kopplat till demokrati och yttrandefrihet. I dagens samhälle upplever många människor en ökad rädsla för att uttrycka sina åsikter. Vad händer om journalister, författare och konstnärer börjar censurera sig av rädsla för repressalier?

Med konstnären och curatorn Jörgen Svensson i spetsen har fyra konstnärer, både svenska och internationella, skapat nya och unika konstverk på temat mod, rädsla, yttrandefrihet och demokrati. Konstverken ska cirkulera i hela Göteborgsregionen och kan ses både som delar och en enda utställning. 

Har du ett arrangemang som passar i projektet?

Har du en enhet eller arbetsgrupp som vill knyta an till projektet genom att arrangera något på temat under våren? Hör av dig!
Kontakta Britta Nyström, utvecklare konst
britta.nystrom@kungsbacka.se0300-834295

Kring verken finns informationsmaterial, programverksamhet, evenemang och vernissage för att ge fler perspektiv på ämnet. I Kungsbacka kan du se konstverken enligt nedan:

1 februari Esther Shalev-Gerz - kulturhuset Fyren

1 mars Kendell Geers - kulturhuset Fyren

5 april Nina Bondeson - utanför kulturhuset Fyren

3 maj Carl Michael von Hausswolfff - utanför kulturhuset Fyren

Vernissage av de fyra verken sker samtidigt i alla kommunerna.

Samarrangemang

Projektet genomförs med stöd från Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.   
Kommuner som medverkar är: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Projektet drivs gemensamt av de tolv deltagande kommunerna.

Kontakta gärna