Foto: Eva Ralph Foto: Eva Ralph Vernissage i konsthallen. Foto: Eva Ralph

Ansök om utställning

Som konstnär kan du ansöka om att ställa ut i Kungsbacka konsthall. Utställningarna ska innehålla bredd och variation i uttrycksform samt konstnärlig teknik och ha en öppenhet mot nyskapande.

Förslag och ansökan

Ansökan om konstutställning ska innehålla:

  1. Konstnärens namn, personnummer och kontaktuppgifter.
  2. CV med utbildning, tidigare utställningar, referenser.
  3. Referensbilder utskrivna på papper alternativt digital presentation som ger en bild av konstnärens produktion.
  4. En presentation av utställningsidén i ord och bild. Använd foton och planritning från konsthallen för att visualisera idén.

Senast 28 februari ska ansökan vara konsthallen tillhanda för utställning nästkommande år.

Kontakta gärna