Tidigare utställningar i konsthallen

Tidigare utställningar 2014, 2015 och 2016.

Utställningar 2014

24 januari-9 mars 2014

Tryckfrihet
Norra Hallands konstförening presenterar en utställning med 31 grafiker från Grafik i Väst för att visa på den mångfald av uttryck som grafiken kan bjuda på. 

14 mars-27 april
Co-laborationer - och att inte leva som man lär
Löftagruppen visar resultatet av individuella tolkningar på temat.

9 maj - 14 juni
Bombay Boulevard
Fotoutställningen från Håkan Elofssons resor till Bombay.

28 juni-16 augusti
Old Flames - New Friends
Marie Rantanen - en av Finlands största kolorister visar oljemålningar och grafik

23 augusti-28 september
Ansgarius och Hanhalskolonin

4 oktober-9 november
Och vad jag ser är ändlöst stort
Fem nordiska smyckekonstnärer  

2015

22 november-25 januari 2015
Loranga! Loranga!
Fyren förvandlas till en Barbro Lindgrens värld i en lekfull och interaktiv upptäcksresa. 

6/2 -12/4 Sámi Contemporary
Ett generöst panorama av intensiv, kraftfull och aktuell samtidskonst av 23 samiska konstnärer från Sverige, Finland och Norge och arrangemang med litteratur, musik och konstnärsmöten.

15/4 Linjen - den långa och den smala
Performanceföreställning av och med konst-, dans- och celloelever från kulturskolan i Kungsbacka.

25/4 - 5/6 Fjäregruppen - tema 1965 

Kungsbackas äldsta konstnärsförening fyller 50 års vilket firas med en stor temautställning där 24 medlemmar gör sin personliga konstnärliga tolkning av året 1965.

13 juni - 8 augusti
Dagens ljus och nattens tysta dagg

Bengt Johansson och Anna Elisa Nilson från Norra Hallands konstförening visar måleri i sommarens utställning där två olika temperament möts, men där konstnärerna har det gemensamt att de sätter färgen högst. 

21 augusti - 27 september
100 år i kvadrat  -  Åsa Langert 

Åsa Langerts utställning är en hyllning till Kazimir Malevitjs banbrytande målning ”Svart kvadrat”. 

3 oktober - 8 november
Serieupproret - en utställning om makt, konst och politik 

I utställningen Serieupproret! förhandlar sex svenska seriekonstnärer politiska samhällsfrågor utifrån samtida maktstrukturer och ställer dem på sin spets. Det handlar bland annat om rasism, sexism och transfobi.
Projektet var en del av Göteborg Internationella Konstbiennals satellitprogram GIBCA Extended.

14 november - 20 december
OK (oreflekterad konsumtion) Elisabeth Billander

Utställning OK är en reflektion över vårt samhälles konsumtionsmönster och ställer frågor om hållbarhet och oreflekterad konsumtion. Elisabeth Billander undersöker med hjälp av massproducerade keramiska objekt vilka knep som används för att skapa åtråvärda objekt - saker som vi egentligen inte behöver en till av.

2016

8.1 – 7.2              Jag ska ta hand om dig - Erik Östensson

Fotoutställningen av Erik Östensson visar unga vuxna som tar sina första steg in i vuxenvärlden. Bildberättelsen som utgår från fotografens och hans jämnåriga vänners relationer till sina föräldrar, handlar om hur ensam och utsatt man kan känna sig när det inte längre finns någon som säger ”Jag ska ta hand om dig”.

20.2 – 10.4           De nya dödssynderna - Terra Stoffa

I samlingsutställningen De nya dödssynderna ger de elva utställarna från konstnärsgruppen Terra Stoffa sina personliga tolkningar som speglar någon eller några av de nya dödssynderna som de omformulerats av författaren Stefan Einhorn. 

12.4 – 13.4           Öppna! 

I tvådagarsutställningen Öppna! visar Kulturskolans konstelever i åldrarna 7-20 år sina egna interaktiva konstverk. 

23.4 – 11.6           Akvarellens olikheter

Till utställningen Akvarellens olikheter är de fyra konstnärerna Marie Gauthier, Erik Hårdstedt, Hasse Karlsson och Therese Szatek inbjudna av Norra Hallands konstförening för att visa på akvarellmålningens många uttryck och möjligheter. 

18.6 – 20.8           Sommarutställning: Jenny Granlund och Marthe Aune Eriksen

Jenny Granlunds monumentala ornamentrika blyertsteckningar möter Marthe Aune Eriksens strama och stiliserade naturfotografier. Avtryck och spår av mänsklig aktivitet väcker frågor om hur vi definierar och förhåller oss till uppdelningar som kultur-natur, periferi-centrum och det lokala kontra det globala. 

3.9 – 6.11             Hem ljuva hem? Drömmen om det ideala

Utställningen tar avstamp i Ellen Keys idévärld, ”Skönhet för alla” om hemmets roll som avgörande grogrund för barns och ungdomars utveckling. Drömmen om det ideala hemmet rymmer såväl förhoppningar som besvikelser och det är detta utställningen ” Hem ljuva hem…? ” kommer att handla om.

19.11 – 8.1 2017  Omnibus - Kungsbackas stora amatörsalong

Under Omnibus slår konsthallen upp portarna för Kungsbackas alla amatörkonstnärer att visa sina konstverk.