Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för Kungsbackas kommunala skolor. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall.

Försäkringens omfattning 

  • Förskole- och skolbarn eller elever som är inskrivna i den kommunala förskole- eller skolverksamheten.
  • Förskole- och skolbarn eller elever som är folkbokförda i Kungsbacka och som går i kommunal verksamhet i annan kommun. 
  • Förskole- och skolbarn eller elever från andra kommuner som går i våra kommunala förskolor och skolor.
  • Vuxenstuderande samt elever i gymnasieskolan.

Observera att försäkringen inte omfattar friskolor.

Skydd dygnet runt i hela världen

Försäkringen täcker olycksfallsskador som inträffar på skolan, i eller utanför hemmet eller på praktikplatser. Elever i förskola, grundskola och gymnasieskola har försäkringsskydd dygnet runt. Försäkringen gäller i hela världen.

Försäkringen är giltig till och med den 1/9 det år som eleverna går ut ur grund- respektive gymnasieskola, samt för barn som lämnar förskolan inför sexårsverksamhet. Försäkringen gäller alltså även på sommarlovet efter att de slutat skolan eller förskolan.

Vuxenstuderande har försäkringsskydd under skoltid samt till och från platsen där de går sin utbildning.

Ring Protector för att anmäla skada

Kommunen har avtal med försäkringsbolaget Protector försäkring.

Försäkringen har ingen självrisk.

  • För att anmäla skada ring telefonnummer 08-410 637 00.

Mer information om försäkringarna och vilka typer av skador de omfattar hittar du i dokumentet nedan.

Skador före 1 januari 2016

1 januari 2013 - 31 december 2015

2013-2015 hade kommunen avtal med försäkringsbolaget Folksam. Kontakta Folksam för skada under denna period på telefon 0771-960 960. I Folksams försäkringsbesked för de olika åren nedan finns information om försäkringens omfattning och vad som ersätts. 

Försäkringsbesked 2013
Försäkringsbesked 2014
Försäkringsbesked 2015 

Skador före 1 januari 2013

Skador som skett 2010-01-01 - 2012-12-31 anmäler du till försäkringsbolaget ERV via länken nedan.

Skador före 1 januari 2010

Skador som skett före 1 januari 2010 anmäler du till försäkringsbolaget Chartis Europe. Blankett för skadeanmälan och information finns i dokumenten nedan.