Vanliga frågor och svar om barnomsorg

Här hittar du vanliga frågor och svar om ansökan, regler och avgifter för barnomsorg. Välkommen att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga!

Ansökan, rätt till plats och turordning

När kan man sätta upp sitt barn i kö?

Du kan anmäla ditt barn när som helst efter det att ditt barn är fött, men registrering i kö sker tidigast sex månader innan önskad placeringsstart. Barnet kan tidigast placeras när det har fyllt ett år.

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö?

Lämna en ansökan med hjälp av vår e-tjänst eller blankett.

Hur gammalt ska barnet vara för att få en plats?

Barnet ska ha fyllt ett år.

Vi planerar att flytta hit inom kort, när kan vi anmäla vårt barn till förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg ?

Du kan anmäla ditt barn till förskolan/fritidshem/pedagogisk omsorg redan när du planerar att flytta till vår kommun. Barnet måste däremot vara folkbokförd i Kungsbacka kommun den dagen barnet börjar på förskolan/fritidshem/pedagogisk omsorg.

Kan man anmäla sig i kö och få plats om man bor i annan kommun?

För barn som är folkbokförda i annan kommun kan vårdnadshavare ansöka om plats i Kungsbacka kommun även om familjen inte ska flytta hit. Skriv i ansökan att det gäller köp av plats. Huvudregeln är att plats kan erbjudas när alla barn som bor i kommunen är placerade och vi ser att det finns platser kvar. Vid särskilda skäl, som visas genom en särskild prövning, kan vi erbjuda barnet plats på samma villkor som barn folkbokförda i Kungsbacka kommun.

Vilka möjligheter har jag att välja förskola?

Du kan ha önskemål om förskola och du kan ange tre olika alternativ i din ansökan. 

Får jag besöka förskolorna så att jag vet vilken jag ska välja?

Självklart är du välkommen att besöka oss, kontakta förskolan direkt för att boka tid. Många förskolor anordnar i början av året öppet hus för alla som är intresserade. Vi annonserar om våra öppet hus på kommunens hemsida.

Hur fungerar köreglerna?

När vi placerar barn som finns i kön går vi efter anmälningsdatum. Turordningen räknas tidigast sex månader före datum för anmält behov av plats, oavsett om anmälan kommit in tidigare.

Vad händer om jag väljer att ansöka om plats under sommaren?

Om vårdnadshavaren, oavsett val av kommunal verksamhet, sätter ett datum mitt i sommaren, när de kommunala verksamheterna har sommarlov, kommer de bli uppringda av barnomsorgsadministrationen och vi frågar vårdnadshavaren om de verkligen behöver plats under sommarlovet. Om ja, så kommer de att bli erbjuden en sommaröppen verksamhet(vi vet inte förrän i april/maj vilken verksamhet som kommer att ha öppet) annars frågar vi vårdnadshavaren vilket datum de vill ha plats ifrån hösten.

Om jag vill ändra mina val i ansökan, kan jag då göra det själv i e-tjänsten?

Nej, mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se så hjälper vi dig att ändra i din nuvarande ansökan.

När får jag besked om plats?

Så snart vi vet att det finns en plats lämnar vi besked till dig. Ska ditt barn börja i augusti får du oftast besked tidigare än under övrig tid på året.

Står jag kvar i kön om jag inte får mitt första alternativ utan ett av mina andra alternativ?

Nej. Barnet står inte kvar i kön. Du måste göra en ny ansökan och får då ett nytt anmälningsdatum.

Vad händer om jag inte får något av mina tre önskade alternativ?

Får du inte något av dina önskade alternativ erbjuder vi dig en plats på en annan förskola. Du står kvar i kön till dina önskade alternativ oavsett som du tackar ja eller nej till vårt erbjudande.

Vad händer om jag tackar nej till något av mina önskade alternativ?

Tackar du nej till något av dina alternativ står du inte kvar i kön.

Har syskon förtur till plats?

Vi har ingen syskonförtur men försöker i möjligaste mån placeras syskon tillsammans. Det innebär att yngre syskon kan placeras på samma förskola eller pedagogisk omsorg förutsatt att övriga barn med tidigare anmälningsdatum fått platserbjudande.

Hur gör jag om jag vill byta förskola?

Om du vill byta måste du göra en ny ansökan och 4 månadersgarantin gäller inte om man vill byta förskola.

Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder?

Nej.

Kan vi skjuta fram barnets inskolningsdag på förskolan genom att begära ett uppehåll?

Nej, inskolning ska påbörjas från och med den dagen då platsen står till förfogande.

Vi ska åka utomlands en längre tid, får mitt barn behålla sin plats?

Ja, men högst i tre kalendermånader. Du måste betala under den tid du är borta och du ska anmäla vilket datum när ert barn kommer tillbaka till förskolechef eller rektor. Förskolechef eller rektorn avslutar platsen om barnet inte återkommer efter upphållets utgång. Vårdnadsbidrag kan inte tas ut under den tid som uppehållet avser eftersom platsen kvarstår.

Är det sommarstängt på förskolan och fritidshemmet?

Nej vi har inte rätt att stänga våra verksamheter. Under max fyra veckor har vi dock sommaröppet vilket innebär att vi erbjuder omsorg på ett urval av förskolor och fritidshem. Under dessa veckor kan ditt barn få sin omsorg på en annan förskola än den ordinarie.

Upp till vilken ålder får mitt barn gå på fritids?

Till och med vårterminen slut hen fyller 13 år. Om inte platsen sägs upp avslutas platsen sista dagen på vårterminen.

Vårt barn går på en förskola nu och ska börja i skolan till hösten.

1. Måste vi säga upp förskoleplatsen?

Nej, men om du inte säger upp platsen så avslutar vi placeringen den 31 juli och du får betala fram till dess.

2. Om vi vill ha fritids till vårt barn, måste vi då göra en ny ansökan om plats till det?

Ja, ni hittar blanketten här. Skicka däremot in nytt schema och inkomstuppgift via vår e-tjänst eller blankett.

Hur ändrar man sin fritidsplats till lovfritids?

Man får säga upp sin fritidsplats via e-tjänsten, blankett eller mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se och sen skicka in ansökningsblankett för lovdagsplacering.

Om vi bara behöver omsorg till våra barn under loven, hur gör vi då?

Ni skickar in ansökan om lovdagsplacering  till oss.

Rätt till plats vid föräldraledighet eller arbetslöshet

Vad händer med min plats om jag blir arbetssökande?

Barn 1-5 år:
Du har rätt till bibehållen plats med oförändrad omsorgstid under 30 kalenderdagar från och med arbetslöshetens första dag. Därefter är det 15 timmar per vecka, lägg in ett nytt schema via vår e-tjänst eller skicka in schemablankett.

När du återgår till arbete eller studier lämna in ett nytt schema.

Skolbarn:
Du har rätt till bibehållen plats med oförändrad omsorgstid under 30 kalenderdagar från och med arbetslöshetens första dag. Uppsägningen ska göras skriftligt till oss 30 kalenderdagar innan via e-tjänsten, blankett eller mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se. Detta beror på att skolbarn får sitt behov av pedagogisk verksamhet tillgodosett inom ramen för skoltiden.

När du återgår till arbete eller studier, lämna in en ny anmälan samt schema.

Mitt barn får småsyskon och jag ska vara föräldraledig, vad gäller för platsen i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem?

Barn 1-5 år:
Vi erbjuder ditt äldre barn plats 15 timmar i veckan. Vi vill gärna att du lämnar in ändring av schema till förskolan i god tid. Du har rätt att behålla gällande schema 14 kalenderdagar efter syskons födelse. Lämna in ett nytt schema via vår e-tjänst eller blankett.

Skolbarn:
För barn på fritidshem ska platsen sägas upp. Du har rätt att behålla platsen 14 kalenderdagar efter syskons födelse. Uppsägningen ska göras skriftligt till oss 30 kalenderdagar innan via e-tjänsten, blankett eller mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se. Detta beror på att skolbarn får sitt behov av pedagogisk verksamhet tillgodosett inom ramen för skoltiden.

Jag ska arbeta/studera under min föräldraledighet och behöver därför ha mitt barn på fritids. Hur gör jag då?

Om barnet har en placering:

Mejla eller skicka in skrivelse på varför du vill ha fritids till ditt barn. Bifoga  arbetsgivarintyget eller registreringsintyget från utbildningsinstitut som visar omfattningen av arbete eller studier till rektorn. Lägg in nytt schema i e-tjänsten eller via vår blankett.

Om barnet inte har placering:

Skicka in ansökan via e-tjänsten eller via vår blankett. Mejla eller skicka in skrivelse på varför du vill ha fritids till ditt barn. Bifoga arbetsgivarintyget eller registreringsintyget från utbildningsinstitut som visar omfattningen av arbete eller studier till rektorn. Efter ni fått ett erbjudande och tackat ja, lägg in nytt schema och inkomstuppgift i e-tjänsten eller via vår blankett.

Jag ska arbeta/studera under föräldraledighet och behöver därför öka tiden för mitt barn på förskolan/pedagogisk omsorg. Hur gör jag då?

Mejla eller skicka in skrivelse på varför du vill ha mer tid än 15 timmar per vecka för dina studier/arbete, tillsammans med arbetsgivarintyget eller registreringsintyget från utbildningsinstitut som visar omfattningen av arbete eller studier till förskolechef/ enhetschef. Lägg in nytt schema i e-tjänsten eller via vår blankett.

Om du ska arbeta/studera mindre än 15 timmar per vecka så får du bara ha upp till 15 timmar omsorg per vecka. Om du till exempel ska jobba/studera 8 timmar på måndagar, då ha du 7 timmar kvar som du då kan fördela på en eller två dagar.

Är platsen gratis när jag lämnar mitt barn 15 timmar per vecka?

Från och med augusti månad det året ditt barn fyller 3 år och fram till och med 31 juli det året barnet fyller 6 år så har barnet 15 timmar gratis per vecka. Fram till dess betalar du full avgift oavsett antal timmar.

Hur gör jag när jag ska återgå i arbete eller studier efter föräldraledighet eller arbetslöshet?

För förskolebarn lämnar du in ett schema med önskad omsorgstid via vår e-tjänst eller blankett.

För skolbarn lämnar du in anmälan via vår e-tjänst eller blankett.

Hur gör jag om barnets tider måste ändras?

Lämna nytt schema via e-tjänst eller blankett. Schemaändringar mellan tiderna 7-17 gäller tidigast efter fem dagar. Tider före och efter klockan 7-17 beslutas av förskolechef/rektor/enhetschef inom 21 kalenderdagar. 

Får mitt barn gå på förskola och fritids om jag är sjukskriven?

Ja, platsinnehavare har rätt att behålla plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg vid egen sjukskrivning. Förskolechef/rektor/enhetschef beslutar om barnets vistelsetider. Förskolechef/rektor/enhetschef fattar beslut om bibehållen placering och schemaändring vid uppbärande av sjuk och aktivitetsersättning.

Om man är hemma för vård av barn, får det andra barnet då vara på förskolan/fritids/pedagogisk omsorg?

Ja.

Barn med särskilda behov

Vem vänder jag mig till om jag har ett barn med särskilda behov?

Prata med förskolechef eller enhetschef för dagbarnvårdare. 

Mitt barn har ett annat språk som modersmål, vad gäller då?

Via länken nedan kan du läsa vad som gäller.
Modersmål

Avgifter och fakturor

Vad kostar det att ha barnet i förskolan eller hos dagbarnvårdare? Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Kommunen har maxtaxa. Avgift tas ut enligt barnomsorgstaxan. Mer information finns här Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Jag har lämnat in ny inkomstuppgift men fakturan är inte ändrad?

Vi justerar din räkning så snart vi kan efter det att vi fått de nya uppgifterna. Om räkning hunnit gå ut gör vi en justering på din nästa faktura.

Kan jag betala via autogiro?

Det går bra att betala via autogiro. För anmälan till det, fyll i blanketten här

Jag behöver räkningens OCR-nummer?

Kontakta vår ekonomiavdelning eller administratörerna inom barnomsorgen. Du når dem via Kungsbacka kommuns kundcenter 0300-83 40 00.

När ska jag lämna in inkomstuppgift?

Du lämnar inkomstuppgift i samband med att du erbjuds en plats samt vid varje förändring av hushållets inkomst som påverkar taxan, till exempel ändrad lön eller familjeförhållanden. 

Vi ska eller har separerat. Behöver vi meddela er det?

Ja, vi behöver veta vem/vilka som ska ha fakturan. Den föräldern som har kontaktat oss får ett brev hem och det finns 3 alternativ att välja mellan.

1. Vårdnadshavare 1 tar hela fakturan.

2. Vårdnadshavare 2 tar hela fakturan. 

3. Ni tar varsin faktura. Väljer man att ha var sin faktura så kan det bli dyrare eftersom avgiften beräknas på sammanlagda hushållets inkomster men avgiften överstiger inte maxtaxa för barnet.

Mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se eller ring Kungsbacka kommuns kundcenter 0300-83 40 00 så skickar vi hem ett brev samt schema- och inkomstuppgiftblanketter där båda föräldrarna får skriva på innan det skickas tillbaka till oss. Så görs avgiftsberäkning vid varsin faktura (pdf)

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, du betalar din avgift 12 månader per år. Plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är ett löpande abonnemang. 

Måste jag betala under inskolningstiden, semester, när mitt barn är sjukt?

Ja, du betalar avgift 12 månader per år.

Mitt barn bara går bara 15 timmar per vecka men vi får ändå räkning? 

För barn 1-2 år betalar du efter taxan. För barn 3-5 år är det gratis från och med augusti det år då barnet fyller 3 år.

Ändras min avgift om barnets tid ändras från till exempel 40 till 30 timmar per vecka?

Nej, avgiften baserar sig på hushållets bruttoinkomst per månad oavsett antal timmar.

Hur länge betalar jag om platsen sägs upp?

Du betalar 30 kalenderdagar efter att du sagt upp platsen även om du inte använder dig av den. Det är därför viktigt att säga upp platsen i god tid via vår e-tjänst, blankett eller mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se

Att säga upp platsen

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar. Avgiften tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Använd vår e-tjänst, blankett eller mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se. Framtida placeringar går inte att säga upp i e-tjänst utan skicka in blankett eller mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se.

Hur lång är uppsägningstiden om jag byter till annan kommunal verksamhet?

Du behöver inte säga upp platsen, den avslutas med automatik dagen innan den nya placeringen börjar.

Hur lång är uppsägningstiden och hur länge måste man betala om man byter från kommunal verksamhet till enskild verksamhet eller tvärtom?

Kommunal verksamhet har 30 kalenderdagars uppsägningstid och uppsägningen kan göras via vår e-tjänst, blankett eller mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se. Avgiften tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. När det gäller enskild och fristående verksamhet, kontakta berörd förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Mer information

Hittar du inte svaret på din fråga?
Mejla info@kungsbacka.se eller ring 0300-83 40 00