Vanliga frågor och svar om barnomsorg

Här hittar du vanliga frågor och svar om ansökan, regler och avgifter för barnomsorg. Välkommen att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga!

Ansökan, rätt till plats och turordning

När kan man sätta upp sitt barn i kö?

Du kan anmäla ditt barn tidigast sex månader innan önskad start. Barnet kan tidigast placeras när det har fyllt ett år.

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö?

Lämna en ansökan med hjälp av vår e-tjänst eller blankett.

Hur gammalt ska barnet vara för att få en plats?

Barnet ska ha fyllt ett år.

Vi planerar att flytta till Kungsbacka, när kan vi anmäla vårt barn till förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg?

Du kan anmäla ditt barn till förskolan/fritidshem/pedagogisk omsorg tidigast 6 månader innan önskad start. Barnet och minst en vårdnadshavare måste däremot vara folkbokfört i Kungsbacka kommun den dagen barnet börjar på förskolan/fritidshem/pedagogisk omsorg.

Kan man anmäla sig i kö och få plats om man bor i annan kommun?

För barn som är folkbokförda i annan kommun kan vårdnadshavare ansöka om plats i Kungsbacka kommun även om familjen inte ska flytta hit. Skriv i ansökan att det gäller köp av plats. Plats kan erbjudas när alla barn som bor i kommunen är placerade.

Vilka möjligheter har jag att välja förskola?

Du kan ange upp till tre olika förskolor eller områden i din ansökan. Ange endast förskolor/områden som du är intresserade av.

Får jag besöka förskolorna så att jag vet vilken jag ska välja?

Du är välkommen att besöka förskolorna, kontakta förskolan direkt för att boka tid.

Hur fungerar köreglerna?

När vi erbjuder plats utgår vi från anmälnings- och önskat startdatum.

Din köplacering räknas tidigast sex månader före önskat startdatum.

Vad händer om jag väljer att ansöka om plats under sommaren?

Om du anger ett önskat startdatum under veckorna 28-31, så kommer du bli erbjuden en sommaröppen verksamhet.

Om jag vill ändra mina val i ansökan, kan jag då göra det själv i e-tjänsten?

Nej, mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se eller ring 0300-83 40 00 så hjälper vi dig att ändra i din nuvarande ansökan. Förutsättningen till att vi ska kunna hjälpa till att ändra din ansökan är att du inte redan har fått ett erbjudande om plats på förskola.

När får jag besked om plats?

Vårt mål är att erbjuda plats på önskat startdatum.
Så snart vi vet att det finns en plats till ditt barn kommer vi skicka ut ett erbjudande.

Står jag kvar i kön om jag inte får mitt första alternativ utan ett av mina andra alternativ?

Nej. Barnet står inte kvar i kön. Du måste göra en ny ansökan och får då ett nytt anmälningsdatum.

Vad händer om jag inte får något av mina tre önskade alternativ?

Får du inte något av dina önskade alternativ erbjuder vi dig en plats på en annan förskola. Barnet står kvar i kön till dina önskade alternativ oavsett om du tackar ja eller nej till vårt erbjudande.

Om jag tackar ja till en förskola som jag inte har valt, när kan mitt barn då få byta till önskad förskola?

Byte av förskola görs i mån av plats i januari och augusti.

Vad händer om jag tackar nej till något av mina önskade alternativ?

Tackar du nej till något av dina önskade alternativ står barnet inte kvar i kön.

Har syskon förtur till plats?

Vi har ingen syskonförtur men försöker i möjligaste mån placera syskon tillsammans. Det innebär att yngre syskon kan placeras på samma förskola eller pedagogisk omsorg förutsatt att övriga barn med tidigare anmälningsdatum fått platserbjudande.

Hur gör jag om jag vill byta förskola?

Om du vill byta förskola måste du göra en ny ansökan. Byte sker i mån av plats i januari eller augusti.  Någon garanti att få erbjudande inom en viss tid har vi inte.

Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder?

Nej

Kan vi skjuta fram barnets inskolningsdag på förskolan genom att begära ett uppehåll?

Nej, inskolning ska påbörjas från den dagen då platsen står till förfogande.

Hur mycket får mitt barn gå på förskola/fritids om jag arbetar/studerar?

Ditt barn får vara på förskola/fritids de timmar du arbetar eller studerar inklusive lämning, hämtning och restid

Omsorg på studiedagar

Du kan inte byta en dag med barnomsorg till en annan dag vid studiedagar. Barn som behöver omsorg på studiedagar ska erbjudas detta så nära barnet hem som möjligt, alternativt så nära den ordinarie verksamheten som möjligt. Pedagoger i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg har rätt till fyra studiedagar per läsår.

Vi ska åka utomlands en längre tid, får mitt barn behålla sin plats?

Ja, men högst i tre kalendermånader. Meddela förskolechef eller rektor vilket datum ditt barn kommer tillbaka till förskolan/skolan. Förskolechef eller rektorn avslutar platsen om barnet inte återkommer efter uppehållets utgång.

Observera att du fortfarande betalar för platsen under den tid ni är borta.

Vårdnadsbidrag kan inte tas ut under den tid som uppehållet avser eftersom platsen kvarstår.

Är det sommarstängt på förskolan och fritidshemmet?

Veckorna 28-31 har några förskolor och fritidshem sommaröppet i kommunen.

Under dessa veckor kan det alltså innebära att ditt barn får sin omsorg på en annan förskola eller fritidshem än den ordinarie.

Mitt barn går på en förskola nu och ska börja i skolan till hösten. Måste jag säga upp förskoleplatsen?

Säger du inte upp platsen så avslutar vi placeringen den 31 juli och du får betala fram till dess. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar.

Om jag vill ha fritids till mitt barn som börjar skolan till hösten, måste jag då göra en ansökan om plats till det?

Ja, du ansöker om fritids på blanketten ”Val/byte av skola och fritidshem”. Blanketten hittar du här. Skicka in nytt schema och inkomstuppgift via vår e-tjänst eller blankett.

Upp till vilken ålder får mitt barn gå på fritids?

Till och med vårterminens slut då barnet fyller 13 år.

Om du inte säger upp platsen så avslutar vi platsen sista dagen på vårterminen och du får betala fram till dess.

Hur ändrar man sin fritidsplats till lovfritids?

Säg upp fritidsplatsen via e-tjänsten, blankett eller mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar. Skicka därefter in blanketten ”Omsorg på lovdagar”.

Om jag endast behöver fritids till mitt barn under loven, hur gör jag då?

Skicka in blanketten ”Omsorg på lovdagar” (här).

Rätt till plats vid arbetslöshet

Vad händer med min plats om jag blir arbetssökande?

Barn 1-5 år:
Barnet har rätt till bibehållen plats med oförändrad omsorgstid under 30 kalenderdagar från och med arbetslöshetens första dag. Därefter har barnet rätt till 15 timmar per vecka. Lägg in ett nytt schema via vår e-tjänst eller skicka in en schemablankett.

När du återgår till arbete eller studier lämna in ett nytt schema och inkomst.

Skolbarn:
Skolbarn får sitt behov av pedagogisk verksamhet tillgodosett inom ramen för skoltiden och har därför inte rätt till fritids. Platsen ska sägas upp skriftligt via e-tjänsten, blankett eller mejl till barnomsorg.support@kungsbacka.se. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar. Barnet har rätt till bibehållen plats med oförändrad omsorgstid under 30 kalenderdagar från och med arbetslöshetens första dag.

När du återgår till arbete eller studier, lämna in en ny anmälan om plats samt schema och inkomst.

Rätt till plats vid föräldraledighet

Mitt barn får småsyskon och jag ska vara föräldraledig, vad gäller för platsen i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem?

Barn 1-5 år:
Vid föräldraledighet erbjuds barnet på förskolan 15 timmar omsorg i veckan.

Barnet har rätt till bibehållen plats med oförändrad omsorgstid under 14 kalenderdagar efter syskonets födsel. Lämna in ett nytt schema och inkomst via vår e-tjänst eller blankett.

Barnet på förskolan får behålla sitt ordinarie schema även om mamman börjar föräldraledigheten eller blir sjukskriven innan förlossningen.

Skolbarn:
Skolbarn får sitt behov av pedagogisk verksamhet tillgodosett inom ramen för skoltiden och har därför inte rätt till fritids. Barnet har däremot rätt till bibehållen plats med oförändrad omsorgstid under 14 kalenderdagar efter syskonets födsel.

Platsen ska sägas upp skriftligt via e-tjänsten, blankett eller mejl till barnomsorg.support@kungsbacka.se. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar.

Barnet får behålla sitt ordinarie schema även om mamman börjar föräldraledigheten eller blir sjukskriven innan förlossningen.

Jag ska arbeta/studera under min föräldraledighet och behöver därför ha mitt barn på fritids. Hur gör jag då?

Om barnet har en placering:
Kontakta rektorn gällande varför du vill ha fritids till ditt barn. Bifoga arbetsgivarintyget eller registreringsintyget från utbildningsinstitut som visar omfattningen av arbete eller studier till rektorn. Lägg in nytt schema i e-tjänsten eller skicka in blankett.

Om barnet inte har placering:
Skicka in ansökan om placering via e-tjänst eller blankett. Kontakta därefter rektorn gällande varför du vill ha fritids till ditt barn. Bifoga arbetsgivarintyget eller registreringsintyget från utbildningsinstitutet som visar omfattningen av arbete eller studier till rektorn. Efter placering, lägg in nytt schema och inkomstuppgift i e-tjänsten eller via blankett.

Jag ska arbeta/studera under föräldraledighet och behöver därför öka tiden för mitt barn på förskolan/pedagogisk omsorg. Hur gör jag då?

Kontakta förskolechefen gällande varför du behöver mer än 15 timmar omsorg per vecka för dina studier/arbete. Bifoga arbetsgivarintyget eller registreringsintyget från utbildningsinstitut som visar omfattningen av arbete eller studier till förskolechef/enhetschef. Lägg in nytt schema i e-tjänsten eller via blankett.

Om du ska arbeta/studera mindre än 15 timmar per vecka så får du bara ha upp till 15 timmar omsorg per vecka. Om du till exempel ska jobba/studera 8 timmar på måndagar, då ha du 7 timmar kvar som du då kan fördela på en eller två dagar.

Är platsen gratis när jag lämnar mitt barn 15 timmar per vecka?

Från och med augusti månad det året ditt barn fyller 3 år och fram till och med 31 juli det året barnet fyller 6 år så har barnet 15 timmar gratis per vecka. Övrig tid baseras avgiften på hushållets gemensamma bruttoinkomst oavsett antal timmar.

Jag är föräldraledig och har det äldre barnet 15 timmar på förskolan. Min sambo ska vara ledig en dag, får vi den dagen ändå lämna barnet på förskolan?

Om barnet är över tre år så har barnet rätt till 15 timmar per vecka även om sambon tar ledigt.

Är barnet under tre år och sambon tar ledigt så är barnet också ledigt. 
Om sambon varken är vårdnadshavare eller biologisk förälder så får barnet vara på förskolan.

Vi båda arbetar eller studerar men en av oss vill ta ut föräldraledigt en dag i veckan för ett av barnen. Kan då det andra barnet vara på förskolan?

Nej

Hur gör jag när jag ska återgå i arbete eller studier efter föräldraledighet?

Barn 1-5 år:
För förskolebarn lämnar du in ett nytt schema med önskad omsorgstid via vår e-tjänst eller blankett.

Skolbarn:
För skolbarn lämnar du, om behov finns, in en anmälan om fritids och schema via vår e-tjänst eller blankett.

Hur gör jag om barnets tider måste ändras?

Lämna nytt schema via e-tjänst eller blankett. Schemaändringar mellan tiderna 7-17 gäller tidigast efter fem dagar. Tider före och efter klockan 7-17 beslutas av förskolechef/rektor/enhetschef inom 21 kalenderdagar. 

Får mitt barn gå på förskola och fritids om jag är sjukskriven?

Ja, platsinnehavare har rätt att behålla plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg vid egen sjukskrivning. Enhetens chef beslutar då om barnets vistelsetider.

Om man är hemma för vård av barn, får det andra barnet då vara på förskolan/fritids/pedagogisk omsorg?

Ja

Barn med särskilda behov

Vem vänder jag mig till om jag har ett barn med särskilda behov?

Kontakta chefen för den enheten där barnet ska börja eller redan är placerad.

Mitt barn har ett annat språk som modersmål, vad gäller då?

Kontakta chefen för den enheten där barnet ska börja eller redan är placerad.

Avgifter och fakturor

Vad kostar det att ha barnet i förskolan eller hos dagbarnvårdare?

Kommunen har maxtaxa och avgift tas ut enligt barnomsorgstaxan. Mer information finns här Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

All skattepliktig inkomst är avgiftsgrundande.

När ska jag lämna in inkomstuppgift?

Du lämnar inkomstuppgift i samband med att du erbjuds en plats samt vid varje förändring av hushållets bruttoinkomst som påverkar avgiften, till exempel ändrad lön eller familjeförhållanden. 

Jag har lämnat in ny inkomstuppgift men fakturan är inte ändrad?

Vi justerar din räkning så snart vi kan efter det att vi fått de nya uppgifterna.
Om räkning hunnit gå ut gör vi en justering på din nästa faktura.

Kan jag betala via autogiro?

Det går bra att betala via autogiro. För anmälan till det, fyll i blanketten här

Jag behöver räkningens OCR-nummer?

Kontakta vår ekonomiavdelning via Kungsbacka kommuns kundcenter 0300-83 40 00 eller efaktura@kungsbacka.se

Vi ska eller har separerat. Behöver vi meddela er det?

Ja, vi behöver veta vem/vilka av er som ska ha fakturan. Mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se eller ring Kungsbacka kommuns kundcenter 0300-83 40 00. Den föräldern som har kontaktat oss får ett brev hem där ni får 3 alternativ att välja mellan hur ni vill ha fakturan. Det är först när vi har fått tillbaka underlaget påskriven av båda vårdnadshavarna som ändring sker enligt era önskemål. Så görs avgiftsberäkning vid varsin faktura (pdf)

Jag har flyttat ihop med en person. Behöver jag meddela er det?

Ja, eftersom barnomsorgsfakturorna är baserade på hushållets gemensamma bruttoinkomst så måste ni göra det. Mejla sambons namn och personnummer till barnomsorg.support@kungsbacka.se eller ring Kungsbacka kommuns kundcenter 0300-83 40 00. Rapportera sedan den personens inkomst via vår e-tjänst eller vår blankett ”Lämna inkomstuppgift”kungsbacka.se

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, du betalar din avgift 12 månader per år. Plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är ett löpande abonnemang.

Måste jag betala under inskolningstiden, semester och när mitt barn är sjukt?

Ja, du betalar avgift 12 månader per år.

Mitt barn går bara 15 timmar per vecka men vi får ändå en räkning?

15 timmar avgiftsfri förskola gäller från och med augusti det året barnet fyller 3 år och fram till och med sista juli det året barnet fyller 6 år.

Ändras min avgift om barnets tid ändras från till exempel 40 till 30 timmar per vecka?

Nej, avgiften är baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad oavsett antal timmar.

Att säga upp platsen

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar från och med den dagen då uppsägningen inkommer till Barnomsorgen. Avgiften tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Använd vår e-tjänst, blankett eller mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se.

Ej påbörjade placeringar kan endast sägas upp via mejl till oss.

Behöver jag säga upp platsen om jag byter mellan två kommunala förskolor i Kungsbacka?

Du behöver inte säga upp platsen, den avslutas med automatik dagen innan den nya placeringen börjar.

Mer information

Hittar du inte svaret på din fråga?
Mejla info@kungsbacka.se eller ring 0300-83 40 00