Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Barn och elever i förskola och förskoleklass har rätt till förstärkt modersmålsstöd, om de har ett annat modersmål än svenska hemma. Förstärkt modersmålsstöd innebär att en modersmålslärare deltar i den dagliga verksamheten.

Ansökan och kontakt

Det är förskolechefen eller rektorn för förskoleklassen som ansöker om modersmålsstöd.

Kontakta i första hand dem för frågor som rör modersmålsstödet.

Alla förskolor och dagbarnvårdare i Kungsbacka kommun

De kan få modersmålsstöd

Ett förskolebarn kan få förstärkt modersmålsstöd om:

  • Vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Barnet använder språket dagligen i hemmet.
  • Barnet är adopterat, även om modersmålet inte talas i hemmet. Dock krävs grundläggande kunskaper i modersmålet.
  • Barnet talar något av de språkliga minoritetsspråken (samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib).
  • Minst fem barn inom kommunen önskar modersmålsstöd
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk 

Sedan skollagen ändrades, den 1 juli 2015, har elever som tillhör de nationella minoriteterna en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att eleven inte längre behöver ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket för få modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

Stöd för nyanlända

Förskola & Grundskolas introduktionsteam stödjer förskolor och grundskolor i mottagandet av nyanlända barn och elever. Stödet pågår under ett år. I introduktionsteamet ingår en socialpedagog, en specialpedagog, en lärare i svenska som andra språk och en studiehandledare. 

Du kan läsa mer om introduktionsteamet via länken nedan.

Mer information om modersmål

Skolverket har en särskild webbplats med information om modersmål. Informationen finns på flera olika språk. Du hittar sidan via länken nedan.

Enhet modersmål på förvaltningen Förskola & Grundskola organiserar arbetet med modersmålsstöd- och undervisning, studiehandledning och introduktionsteamet för nyanlända.

Kontaktuppgifter till modersmålslärare hittar du längst ned på sidan.

Film om modersmålsstöd

Se filmen om hur Snickargårdens förskola i Kungsbacka kommun arbetar med förstärkt modersmålsstöd. Du kan välja undertexter genom att föra muspekaren över videoklippet och sedan klicka på fyrkanten som dyker upp till höger nere i rutan.

 

Kontakta gärna