Välkommen till öppna förskolan i Fjärås

Öppna förskolan i Fjärås ligger i bottenvåningen på Ögärdets förskola, Klövervägen 2.

Öppettider

Tisdag 09.00-12.30 (0-6 år) och 12.30-15.00 (0-1 år)
Onsdag 09.00-12.30 (0-6 år)
Torsdag 09.00-13.00 (0-6 år)

Samarbete med barnavårdscentralen

Öppna förskolan är kontaktskapande och erbjuder en pedagogisk gruppverksamhet. Vi läser sagor, initierar skapande verksamhet i olika former, pusslar och spelar spel. 10.30 har vi samling då vi sjunger och dansar. På tisdagarnas babyöppet har vi samling klockan 13. Verksamheten utgår ifrån barnens behov men kan också ge vuxna stöd i föräldrarollen.

Vi samarbetar med barnavårdscentralen, BVC, i Fjärås och en BVC-sköterska kommer till oss för konsultation några gånger per termin.Vi hälsar gamla och nya besökare välkomna!

Aktuellt

Tack alla besökare för den här terminen och glad sommar!

Vi öppnar igen tisdag 21 augusti.

Kontakta gärna

Öppna förskolan i Fjärås
Rajgräsvägen 7, Fjärås
0300-83 56 82

Enhetschef Ulrika Lundén
0300-83 45 44
ulrika.lunden@kungsbacka.se