Välkommen till öppna förskolan i Förlanda!

Öppna förskolan i Förlanda har sin verksamhet i Hälleviks samlingslokal.

Öppettider

Fredagar 09.00-13.00

Vår verksamhet

Alla barn i åldern 0-6 år är välkomna i vuxnas sällskap. Vi erbjuder sysselsättning och aktiviteter, sagoläsning och sångstunder, fika och fester i gemenskap med andra barn och vuxna under pedagogisk ledning. Ingen anmälan behövs och verksamheten är gratis.

Aktuellt

Tack alla besökare för den här terminen och glad sommar!

Vi öppnar igen fredag 24 augusti.

Kontakta gärna

Öppna förskolan i Förlanda
Hälleviks samlingslokal Förlanda
0300-83 56 81

Enhetschef Ulrika Lundén
0300-83 45 44
ulrika.lunden@kungsbacka.se