Välkommen till öppna förskolan i Varla

Öppna förskolan i Varla ligger på Östanvindsgatan 45-47, ingång från gångvägen på baksidan av huset.

Öppettider

 Vänligen observera nya öppettider från terminstart hösten 2018.

  • Måndag 09.00-13.00 (0-6 år) och 13.00-15.00 (0-1 år)
  • Onsdag 09.00-12.30 (0-6 år)
  • Torsdag 09.00-12.30 (0-6 år)
  • Fredag 09.00-12.30 (0-6 år)

Måndagar mellan klockan 13.00 och 15.00 har vi babyöppet, då vänder sig verksamheten till de minsta barnen mellan 0-1 år.

Mötesplats för barn och vuxna

Öppna förskolan är en kontaktskapande verksamhet dit barn och vuxna är välkomna tillsammans. 10.30 har vi samling med sång, dans, rim och ramsor. På onsdagarnas babyöppet har vi samling 13.30.

Vi leker och erbjuder skapande verksamhet där barnen själva får uttrycka sin skaparglädje. Det finns även en inhägnad gård för utelek.

Fika finns att köpa till självkostnadspris. Det går också bra att ta med egen mat.

Aktuellt

Tack alla besökare för den här terminen och glad sommar!

Ett samarbete har inletts mellan Förskola & Grundskola och Individ & Familjeomsorgen med syfte att vidareutveckla ett gott föräldrastöd inom öppen förskolas verksamhet i Kungsbacka kommun. Genom att komplettera förskollärarens profession vill vi erbjuda en utökad möjlighet till råd och stödsamtal på ett enkelt och kravlöst sätt på öppna förskolan. Från terminsstart hälsar vi därför en familjebehandlare med bred kunskap om föräldraskapets utmaningar, välkommen som ny kollega på onsdagar.

Vi öppnar igen måndag 20 augusti, välkomna då.

Vänligen observera att vi har nya öppettider från höstterminen 2018.

 

Kontakta gärna

Öppna förskolan i Varla
Östanvindsgatan 45-47, Kungsbacka
0300-83 56 80

Enhetschef Ulrika Lundén
0300-83 45 44
ulrika.lunden@kungsbacka.se