Grundskola

Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö.

Alla grundskolor i Kungsbacka

Alla skolor har egna hemsidor med information speciellt för skolan och kontaktuppgifter. Du hittar hemsidorna via länken:

Alla grundskolor i Kungsbacka

Livslångt lärande i en trygg och säker miljö

Vi arbetar i ett 1-16 årsperspektiv och förskolor och skolor ska inspirera till och ge förutsättningar för ett livslångt lärande. Alla elever ska ges möjlighet att lära och utvecklas i sin egen takt och nå målen för utbildningen i en trygg och säker miljö.

Kommunala och fristående alternativ

I Kungsbacka finns möjlighet att välja mellan olika alternativ, kommunala och fristående skolor med olika inriktningar. Flera skolor har elever från förskoleklass till och med skolår nio, så kallade F - 9 skolor. Inom några av de kommunala pedagogiska enheterna finns skolor för yngre respektive äldreår som är knutna till varandra.

Läsåret 2015-2016  finns cirka  10 500 elever mellan 6-16 år i våra 24 kommunala grundskolor, grundsärskola och fem friskolor.