Samtycke vid publicering av bild och film på barn eller elev

Vi använder gärna bilder och filmer för att via våra olika kanaler visa det som händer i förskolan, hos dagbarnvårdare, på skolan och fritidshemmet. För att kunna publicera bilder eller filmer där barn/elever finns med behöver vi ett godkännande av dig som är vårdnadshavare.  Vi väljer materialet omsorgsfullt och publicerar inga fullständiga namn på de som finns med. 

På Datainspektionens hemsida finns information om samtycke och hur skolan får publicera uppgifter 

Datainspektionen

Inget krav på godkännande för pedagogisk dokumentation

Enligt bestämmelser i personnuppgiftslagen kan förskolan och skolan använda bild och film av elever utan vårdnadshavares godkännande för intern pedagogisk dokumentation. Med det menas bild och film som visar ditt barns lärande och som endast du, ditt barn och berörda pedagoger har tillgång till.

Lämna ditt samtycke via  e-tjänst

Du kan välja att lämna ditt samtycke på blankett eller via vår e-tjänst. Här hittar du en tydlig manual hur du gör när du ska använda e-tjänsten. För att använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation för att logga in och skriva under.

Om det finns två vårdnadshavare måste båda signera godkännande för att det ska gälla. När den ena vårdnadshavaren signerat skickas ett mail till den andra vårdnadshavaren med uppmaning att signera godkännande av publicering av bild och film på barn/elev. Den andra vårdnadshavaren kan också gå direkt in på tjänsten via kungsbacka.se. När han/hon loggat in kommer en fråga om att skriva under en tidigare inskickad ansökan.

Lathund för e-tjänst Vårdnadshavares medgivande för publicering av bilder

Kontakta gärna

Har du frågor kontakta din förskolechef eller rektor.

Alla förskolor

Alla grundskolor¨

 

Vad gör jag om det inte kommer något mail till barnet/elevens andra vårdnadshavare när jag signerat godkännandet?

-          Den andra vårdnadshavaren kan gå in på tjänsten direkt via kungsbacka.se. När de loggat in kommer de få en fråga om de vill skriva under en tidigare inskickad ansökan.