Lov och ledigheter

Här hittar du läsårstider för våra kommunala grundskolor. Läsårstider fastställs av politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola.

Läsåret 2016-2017

Vårterminen 2017

Vårterminen startar måndag 9 januari.

Lov och studiedagar:

  • studiedag onsdag 1 februari
  • sportlov måndag 13 februari - fredag 17 februari
  • påsklov måndag 10 april - torsdag 13 april
  • studiedag torsdag 20 april.
  • lovdag fredag 26 maj
  • lovdag måndag 5 juni

Sista skoldag: fredag 16 juni

Förutom ledigheter enligt ovan har skolorna två studiedagar då eleverna är lediga. Respektive skola informerar om datum för dessa dagar.

Läsårstider 2017-2018 och 2018-2019

Läsårstiderna för kommande två läsår; 2017-2018 och 2018-2019 finner du via länken nedan.

Läsårstider 2017-2018 och 2018-2019 

Öppettider inom barnomsorg

Studiedagar kan även innebära begränsat öppethållande inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. Du får information om vad som gäller från din enhet. 

Under sommaren anpassar vi verksamheten i förskolor och fritidshem till efterfrågan. När det är klart vilka veckor detta gäller får du information från din förskola eller fritidshem och vi informerar även om det här på kungsbacka.se.

Mer information om öppettider i barnomsorgen

Kontakta gärna

Kerstin Fredberg, koordinator kommunikation
0300-83 41 46
kerstin.fredberg@kungsbacka.se