Lov och ledigheter

Här hittar du läsårstider för våra kommunala grundskolor. Läsårstider fastställs av politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola.

Läsåret 2016-2017

Vårterminen 2017

Vårterminen startar måndag 9 januari.

Lov och studiedagar:

  • studiedag onsdag 1 februari
  • sportlov måndag 13 februari - fredag 17 februari
  • påsklov måndag 10 april - torsdag 13 april
  • studiedag torsdag 20 april.
  • lovdag fredag 26 maj
  • lovdag måndag 5 juni

Sista skoldag: fredag 16 juni

Förutom ledigheter enligt ovan har skolorna två studiedagar då eleverna är lediga. Respektive skola informerar om datum för dessa dagar.

Läsårstider 2017-2018 och 2018-2019

Läsårstiderna för kommande två läsår; 2017-2018 och 2018-2019 finner du via länken nedan.

Läsårstider 2017-2018 och 2018-2019 

Öppettider inom barnomsorg

Studiedagar kan även innebära begränsat öppethållande inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. Du får information om vad som gäller från din enhet. 

Under sommaren anpassar vi verksamheten i förskolor och fritidshem till efterfrågan. Mer information hittar du via länken.

Mer information om öppettider i barnomsorgen

Kontakta gärna

Kerstin Fredberg, koordinator kommunikation
0300-83 41 46
kerstin.fredberg@kungsbacka.se