Modersmålsundervisning och studiehandledning

Elever som har ett annat modersmål än svenska hemma har rätt till stöd eller undervisning i sitt modersmål i grundskolan. Elever i grundskolan kan även få hjälp på sitt modersmål av en studiehandledare för att följa undervisningen, så kallad studiehandledning.

Modersmålsundervisning

I grundskola och grundsärskola kan elever få modersmålsundervisning. Det är ett eget ämne och undervisningen följer kursplanen. Undervisningen är frivillig. Grundläggande kunskaper krävs i språket. Elever som talar ett nationellt minoritetsspråk behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Ansökan och kontakt

Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansök via e-tjänsten som finns i högermenyn på denna sida.

Alla grundskolor i Kungsbacka kommun

De kan få modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • Elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
  • Eleven är adopterad, även om modersmålet inte talas i hemmet. Dock krävs grundläggande kunskaper i modersmålet.
  • Eleven talar något av de språkliga minoritetsspråken (samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib).
  • Minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen. 
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk 

Sedan skollagen ändrades, den 1 juli 2015, har elever som tillhör de nationella minoriteterna en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att eleven inte längre behöver ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket för få modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

Film om modersmålsundervisning

Se filmen om hur en grupp elever och deras modersmålslärare i Kungsbacka kommun arbetar med modersmålsundervisningen i ryska. Du kan välja undertexter genom att föra muspekaren över videoklippet och sedan klicka på fyrkanten som dyker upp till höger nere i rutan.

Studiehandledning

En elev som inte kan tillräcklig svenska för att följa skolundervisningen, kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål av en studiehandledare. Det kallas studiehandledning. Stödet riktar sig till nyanlända elever och elever som har ett annat modersmål än svenska.

Det är rektorn som beslutar om en elev ska få studiehandledning och ansöker om detta hos förvaltningen för Förskola & Grundskola.

Stöd för nyanlända

Förskola & Grundskolas introduktionsteam stödjer förskolor och grundskolor i mottagandet av nyanlända barn och elever. Stödet pågår under ett år. I introduktionsteamet ingår en socialpedagog, en specialpedagog, en lärare i svenska som andra språk och en studiehandledare. 

Du kan läsa mer om introduktionsteamet via länken längst ned på sidan.

Film om studiehandledning

I filmen kan du se hur två grundskolor i Kungsbacka kommun arbetar med studiehandledning. Du kan välja undertexter genom att föra muspekaren över videoklippet och sedan klicka på fyrkanten som dyker upp till höger nere i rutan.

Mer information om modersmål

Skolverket har en särskild webbplats med information om modersmål. Informationen finns på flera olika språk. Du hittar sidan via länken nedan.

Enhet modersmål på förvaltningen Förskola & Grundskola organiserar arbetet med modersmålsstöd- och undervisning, studiehandledning och introduktionsteamet för nyanlända. Du hittar kontaktuppgifter till modersmål via länken nedan, kontaktuppgifter till modersmålslärare finns i ett dokumentet längst ned på denna sida.

Kontakta gärna