Kommunens ansvar vid avbrott från gymnasiestudier

Funderar du på att avbryta dina gymnasiestudier eller har du kanske redan hoppat av skolan? Eller har du avslutat skolan med ett studiebevis eller gymnasieintyg? Vi som kommun har ett särskilt aktivitetsansvar för dig som är 16-20 år. Välkommen att prata med oss på Söderbro.

Kanske vet du exakt vad du vill men inte hur du ska göra. Kanske har du inte en aning om vilken utbildning eller vilket jobb du är intresserad av. På Söderbro har du möjlighet att få kontakt med bland andra arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, arbetslivssekreterare, socialsekreterare och pedagoger.

Vi hjälper dig

Vi vill att du ska ha möjlighet att utvecklas och växa efter dina behov, förutsättningar och mål. Vi hjälper dig att hitta vägen dit, i form av vägledning, praktik eller andra insatser utifrån dina önskemål och behov just nu. Syftet är du ska hitta en meningsfull studieform, aktivitet eller ett arbete som du ska trivas med.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Enligt skollagen är Kungsbacka som din hemkommun skyldig att hålla sig informerad om vad du som är 16-20 år har för sysselsättning om du inte går i gymnasiet och inte har en gymnasieexamen. Kommunen är också ansvarig för att hitta en meningsfull aktivitet för just dig.

Kontakta oss

Du, eller någon närstående till dig, kan kontakta oss via vår e-tjänst, via mejl eller telefon för att få mer information. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Uppgifterna du lämnar använder vi bara för att kunna kontakta dig. 

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildningen är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen.

Läs mer om Söderbro här

Kontakta gärna