Anmälan kommunalt aktivitetsansvar

På den här sidan kan du som arbetar på en skola göra en anmälan till Söderbro enligt det kommunala aktivitetsansvaret. Det är skolans rektor som ansvarar för att Söderbro kontaktas.

På Söderbro kan ungdomar som funderar på att avbryta sina gymnasiestudier eller som inte går i skolan få stöd. Vi som kommun har ansvar för att följa upp de ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i skolan eller har ett examensbevis från en gymnasieutbildning.

Fyll i e-tjänsten så återkommer vi till dig inom kort.

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildningen är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen.

Här kan du läsa mer om det kommunala aktivitetsansvaret och Söderbro.

Kontakta gärna