Foto: Bildarkivet.se/Jörgen Wiklund Foto: Bildarkivet.se/Jörgen Wiklund Foto: Bildarkivet.se/Jörgen Wiklund

Studera utomlands

Här kan du läsa vilka möjligheter som finns för dig som vill studera utomlands.

Du som vill studera utomlands kan välja att studera hos bland annat följande skolor:

Kommunen betalar nu ut ersättning för utlandsstudier

Kungsbacka kommun har beslutat att börja betala ut ersättning, en så kallad skolpeng, för studier utomlands. Detta efter att flera gånger ha utrett ärendet och följt utvecklingen i Sverige i frågan. Nu finns möjligheter för kommunen att betala studier på svensk skola utomlands i likhet med många andra kommuner.

Beslutet är fattat i december 2016 och vi återkommer med instruktioner om hur man går tillväga när man vill ansöka. 

Gymnasieelevs ansökan om att studera utomlands ska beviljas om följande förutsättningar är uppfyllda: 
- Skolan ska följa svensk läroplan och måste vara godkänd av Skolverket så som svenska skola i utlandet och får inte samtidigt erhålla statsbidrag för eleven.
- Tim- och kursplaner ska stämma överens mellan skolorna så att den totala studietiden i gymnasieskolan inte blir längre än tre år. 
- Ersättningen utgår endast för ett läsår och utbetalas till skolan dit eleven antas.
- Ersättningen bör motsvara kostnaden för motsvarande program i kommunen och utbetalas en termin i taget.
- Elev ska vara folkbokförd i Kungsbacka kommun.
- Inackorderingstillägg eller resebidrag kommer inte utbetalas i samband med studier utomlands.

 

 

Kontakta gärna