Studier utanför Göteborgsregionen

Det finns möjlighet för dig som elev att läsa utanför Göteborgsregionen.

I huvudsak finns följande möjligheter för gymnasieungdomar folkbokförda inom kommunen:

  • Elever kan fritt söka till friskolor och utbildningar med riksintag. Blir man antagen på en riksrekryterande skola får man vid behov inackorderingstillägg av CSN. En friskola är ofta inte riksrekryterande utan är en skola som är öppen för alla att söka. CSN avgör om man har rätt till inackorderingstillägg när man blir antagen till en friskola.  
  • Frisök till nationella program, sökbara platser till programinriktat individuellt alternativ och sökbara platser till yrkesintroduktion. Elever antagna i andra hand, det vill säga via frisök, är vanligtvis inte berättigade till inackorderingstillägg.   
  • Särskilda varianter med riksintag. För utbildningar med särskilda varianter, som inte är riksrekryterande, gäller frisök.   
  • Om en elev har särskilda skäl att läsa på ett program utanför GR, kan detta beviljas. Det är i huvudsak mottagarkommunen, alltså inte Kungsbacka kommun, som beviljar eller avslår särskilda skäl.
  • Om en elev kommer in på en NIU-utbildning utanför GR så kan Kungsbacka kommun skriva ett NIU-avtal med mottagarkommunen. Då blir eleven mottagen i första hand. Alla kommuner skriver dock inte NIU-avtal. Fråga kommunen om de skriver NIU-avtal.
  • De regler som gäller för att söka till årskurs 1 gäller även om man önskar byta skola/program i årskurs 2 och 3. 

Kontakta gärna