Lokalvård

Städning och god hygien är de viktigaste åtgärderna för en bra miljö i skolan och ska se till att barn och elever håller sig friska.

Lokalvården i Kungsbackas skolor och förskolor sköts dels av förvaltningen för Service, serviceområde Lokalvård, och dels av externa leverantörer.

För mer information om vem som städar just på din skola, kontakta serviceområde Lokalvård.

Kontakta gärna

Verksamhetschef Lokalvård Ann-Cahtrine Roxhage
0300-83 42 38
ann-cathrine.roxhage@kungsbacka.se