Giftfri förskola

Här kommer vi att berätta mer om vårt arbete med att minska farliga kemikalier i våra förskoleverksamheter.

Det finns åtgärder för att införa bra rutiner som gör förskolorna mer giftfria. Under året ska alla kommunala förskolor gå igenom lokalerna, tillexempel rensa bland elektronik, skapa rutin för tvätt av leksaker och andra åtgärder för att minska barns exponering av farliga ämnen.