Giftfri förskola

Det finns åtgärder för att införa bra rutiner som gör förskolorna mer giftfria. Just nu arbetar våra medarbetare på förskolorna med att gå igenom lokalerna på förskolan. De ska tillexempel rensa bland elektronik, skapa rutin för tvätt av leksaker och andra åtgärder för att minska barns exponering av farliga ämnen i vardagen på förskolan.

Om giftfri förskola

Operation giftfri förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2013. Målet är att minska de miljögifter som barn utsätts för på förskolorna. Under året ska Kungsbacka kommun arbeta mot en mer giftfri kommun.

Mål från kommunfullmäktige

Att minska farliga kemikalier är ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Kommunen har tagit fram en kemikalieplan. Planen anger vilka typer av ämnen vi ska fasa ut i förskolorna. Miljögifter kan spridas från vardagsprodukter såsom leksaker, möbler, golv och kläder. Barn är särskilt känsliga och små barn får i sig högre halter farliga kemikalier i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna.

Detta ska förskolorna göra 

För att vi ska lyckas i arbetet och för att införa bra rutiner som gör förskolorna mer giftfria, finns åtgärder som ska genomföras under året. I vägledningsmaterialet På väg mot en giftfri förskola finns 34 åtgärder som alla förskolor ska genomföra under 2018.

Så når vi målet

Förskolechefer och pedagoger ska arbeta efter målet: Vi ska arbeta för en förskola med minde farliga ämnen. Förskolecheferna har fått material för åtgärder i varje rum på förskolan. Det finns också medarbetare som fungerar som extra stöd i genomförandet som hjälper sina kollegor i arbetet med att nå målet.

Kontakt
Om du som vårdnadshavare har frågor om hur arbetet går kan du vända dig till förskolan. Håll gärna utkik efter den plansch som alla förskolor fått, denna plansch ger dig information om hur utrensningen fortlöper på förskolan och vilka steg som återstår i arbetet. Fråga gärna personalen annars om du är nyfiken.

Har du frågor om arbetet med giftfri förskola, förvaltningsövergripande inom Förskola & Grundskola, kan du ta kontakt med verksamhetschef Maria Eriksson, maria.i.eriksson@kungsbacka.se.

Mer om kemiklaier och dokumenten
På denna sida hittar du kemikalieplanen och vägledningsmaterialet.
Här kan du läsa mer om kemikalier och ta del av styrdokument.