Synpunkter och klagomål

Kontakta oss alltid när du har synpunkter eller kanske klagomål på våra verksamheter. Du kan alltid använda kommunens gemensamma synpunktshantering.

Våra förskolor, skolor och vuxenutbildningar har också riktlinjer och rutiner för att ta emot, utreda och återkoppla synpunkter riktade mot dessa verksamheter. Mer information hittar du via länkarna nedan.