Samtycke vid publicering av bild och film

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten:

  • Läs informationen om publicering av bild och film på kungsbacka.se.
  • Du måste logga in med din e-legitimation.
  • Du måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under ansökan.
  • Om det finns två vårdnadshavare måste båda signera godkännande av publicering av bild och film på barn/elev för att det skall gälla. När den ena vårdnadshavaren signerat skickas ett mail till den andra vårdnadshavaren med uppmaning att signera godkännande av publicering av bild och film på barn/elev.