Foto: Anna Rehnberg

Särskild utbildning för vuxna

På särskild utbildning för vuxna kan du utveckla dina kunskaper och din kompetens för att klara dig bättre i arbets- och samhällslivet. Du får studera i din egen takt.

Detta är en skolform för dig som:

  • Har fyllt 20 år
  • Har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada
  • Vill lära dig mer för att klara dig bättre i samhällslivet
  • Vill utveckla dina kunskaper för att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person

Det här kan du studera

  • Allmänna ämnen så som svenska, matematik, engelska, samhällsvetenskap och naturvetenskap. 
  • Träningskurser i språk och kommunikation, natur och miljö, liksom individ och samhälle.
  • Yrkeskurser inom olika yrkesområden så som bageri, café, hotell och restaurang. Även andra yrkesområden kan vara aktuella. 

Särskild utbildning för vuxna är avgiftsfri.

Läs mer på vuxenutbildningens webbplats

Kontakta gärna