Foto: Bildarkivet.se/Jörgen Wiklund

Särskilt stöd

Vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun är till för alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Vi försöker därför i så stor utsträckning som möjligt ge alla goda förutsättningar för att studera som vuxen. I mån av behov erbjuder vi olika former av stöd.

En funktionsnedsättning kan vara allt från läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, utvecklingsstörning eller autism.

Vi kan göra en individuell studieplanering tillsammans med dig, som kan leda till att du får extra stöd och handledning eller anpassad studiegång.

Studion

Studion vänder sig till dig som behöver stöd i dina studier. Vi kan också utreda dig om du har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter.

Vi finns på Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16 i centrala Kungsbacka.

Ta kontakt i god tid

Du som vill studera som vuxen i Kungsbacka bör i god tid ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare så vi kan planera det stöd som kan vara aktuellt för just dig. Vägledningen finns på Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16 i centrala Kungsbacka.

Kontakta gärna