Tervetuloa Kungsbackan kunthaan

Kiitos ette sie käyt meän webbisivula. Tänne met olema koohneet lyhykäistä informasuunia siittä palvelusta jotako met tarjoama kaikile Kungsbackan kunnassa. Selvempää informasuunia oon englantinkielelä ja se täyvelinen oon ruottiksi.

Tervetuloa kysyhmään ja jättämhään mielipitheitä meän asiakaskeskuksheen Kungsbacka direkt telefoonin ja meilin kautta, elikkä käyhmään meilä ette sie saat henkilökohtasta palvelua. Met saatama ensinki auttaa sinua englantinkielelä.

Kungsbacka direkt
Kaupunkintalo, vastapäätä reisukeskustaa
Storgatan 37 i Kungsbacka
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Auki:

Maanantaina 8-18
Tiistaina-tuorestaina 8-17
Perjantaina 8-15

Kungsbacka - kunta jossako moni halva asua

Kungsbacka oon pitkin Ruottin länsirannikkoa vähän etelämpännä Jöötteporia. Kunnan länsipuolela oon pitkä rannikkolinja, ja iänpuolela oon maapruukia, mettiä ja järviä.

Kungsbackassa meitä oon kohta 84 000 asukasta ja met rakenamma 500 uutta asuntoa joka vuosi. Monet asukhaista asuvat täälä mutta oon töissä muussa kunnassa. Se oon helppo lähteä täältä junala pohjosheenpäin Jöötteporhiin ja Boråshiin, ja etehläänpäin Varberghiin, Falkenberghiin ja Halmstadhiin.

Met tarjoama palvelua monessa eri aluheessa:

Koulutus ja lapsenhuolto

Pienile lapsile meilä oon esikouluja ja päiväkotihoitajia. Esikouluissa lapset saavat huoltoa vuen vanhaan ikäsestä siiheen saakka ette net alkavat kouhluun. Päiväkotihoitajan tykönä 1-12 vuen ikäset lapset saavat huoltoa kotimiljöössä.

Peruskoulussa kulkee lapsia esikoululuokasta yheksäntheen luokhaan. Kungsbackassa oon maholisuus valikoittea kunnalisia elikkä ittenäisiä niin esikouluja ko peruskouluja joilako oon eri suuntaukset.

Kungsbackassa oon laaja tarjonta jymnaasiakoulutuksista niin kunnalisissa ko ittenhäisissä kouluissa. Sie saatat kansa täytenä lukea täysittenkoulutuksessa elikkä virkakorkeakoulussa.

Lapset ja oppilhaat jokka puhuvat muuta kieltä ko ruottia kotona saattavat saaja tukea elikkä koulutusta heän äitinkielessä koulussa.

Sulle joka olet uusi Ruottissa ja täysi oon SFI-koulutus, ruottia maahaanmuutajille.

Huolto, tuki ja apu

Kunta tarjoa tukea lapsile ja perheile, vanheemille, henkilöile joilako oon toimintarajotus ja henkilöile joilako oon riippuvaisuus huuhmeista elikkä muita sosiaalia ongelmia.

Met olema kansa vastuuliset ottamhaan vasthaan vastatulheita, pakolaisia ja yksintulheita lapsia ja nuorisoa.

Kokea ja tehjä

Kungsbackassa oon paljon tekemistä vapa-aikana. Jos sie halvaat träänata elikkä käyvä teatterissa, harrastaa urheilua elikkä nauttia taitheesta, lukea elikkä pelata jalkapalloa - täälä oon paljon valikoittemista.

Meän tapahtumakalenterissä oon kaikki tapahtumat koottu. Kalenteri oon vain ruottiksi, mutta ota yhtheyttä meän asiakaskeskuksen kansa Kungsbacka direkt, niin net saattavat auttaa.

Meän föreninkiluettelussa sie löyvät föreninkiä monele innostukselle, niinku urheilu, taite, teatteri ja muu kulttuuri, vapa-aikaelämä ja erin sorttisia hobbya.

Niitä oon leikkipaikkoja suurile ja pienile lapsile joka paikassa.

Rakentaa, asua ja miljöö

Sie piät ottaa yhtheyttä kunnan kansa jos sie halvaat hakea rakenusluppaa elikkä jos sie tarttet apua veen ja aavlopin kansa, mutta kansa jos sie halvaat ette sinun jätheet nouvethaan elikkä jos sie halvaat tietää millä laila sie parriiten uuestikäytät sinun jätheet elikkä komposteeraat.

Elinkeinoelämä ja työ

Kungsbackan kunta oon suuriin työnantaja kunnassa. Meitä oon suunile 7 900 työntekijää 250 eri viroissa.

Kunnassa oon monta pientä ja keskikokosta yritystä aluheila kauppa, rakenustoiminta ja palveluja yrityksille niinku henkilökuntahyyräystä, kirjanpito ja markkinointi. Työvälityksen webbisivula oon kaikki vaphaat työt

Kunta antaa palvelua yrityksille ja tukkee uusia yrittäjiä ja valvoo eri toiminoitten yli.

Oleks tyristi Kungsbackassa?

Silloin sie saatat löytää informasuunia meän webbipaikala Turism Kungsbacka

Länkkitipsiä

Webbipaikala informationssverige.se oon informasuunia eri kielilä jokka saattavat olla hyvät sulle joka olet vastatullu Ruothiin.