Information om kommunens service på flera språk

På kungsbacka.se har vi information om kommunens service på engelska, våra vanligaste modersmålsspråk och Sveriges minoritetsspråk.

Via vänstermenyn samt via rubriken Other languages längst upp på alla sidor på kungsbacka.se, hittar du kortfattad information om kommunens service på de vanligaste modersmålsspråken i Kungsbacka: arabiska, persiska, polska, somaliska, thailändska och tigrinska. Du hittar även kortare information om kommunens service på Sveriges minoritetsspråk.

På den engelska delen av kungsbacka.se hittar du en stor del av informationen som finns på den svenska delen av vår webbplats, översatt till engelska. Den engelska sajten hittar du längst upp på alla sidor på kungsbacka.se, via rubriken In English.

Information about Kungsbacka Municipality

In the left menu you can find brief information about Kungsbacka municipality in various languages. You can find more information in English on our English website.