Zapraszamy do gminy Kungsbacka

Na tej stronie zebraliśmy zwięzłe informacje na temat usług, które świadczymy dla wszystkich mieszkańców gminy Kungsbacka. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w języku angielskim, a pełna wersja dostępna jest w języku szwedzkim.

Zapraszamy do zadawania pytań lub zgłaszania uwag do naszego centrum obsługi klienta Kungsbacka direkt przez telefon i e-mail albo do złożenia wizyty w celu bezpośredniej obsługi. Pomocy możemy udzielić przede wszystkim w języku angielskim.

Kundcentret Kungsbacka direkt
Stadshuset, naprzeciw biura podróży
Storgatan 37, Kungsbacka
Telefon: 0300-83 40 00
E-mail: info@kungsbacka.se

Czynne:
poniedziałek 8-18
wtorek-czwartek 8-17
piątek 8-15

Kungsbacka - gmina, w której ​​wielu chce zamieszkać

Kungsbacka położona jest na zachodnim wybrzeżu Szwecji, na południe od Göteborga. Zachodnia część gminy ma długą linię brzegową, a wschodnia część to tereny rolnicze, lasy i jeziora.

Tutaj znajduje się mapa gminy, na której można wyszukiwać według adresów.

Kungsbacka to prawie 84 000 mieszkańców i miejsce, gdzie budujemy 500 nowych mieszkań rocznie. Wielu naszych mieszkańców pracuje w sąsiednich gminach. Łatwo można stąd dojechać pociągiem na północ do Göteborga i Borås oraz na południe do Varberg, Falkenberg i Halmstad.

Oferujemy usługi w wielu różnych dziedzinach:

Edukacja i opieka nad dziećmi

Rodzice, którzy pracują lub studiują mają prawo do opieki nad dziećmi, którą objęte są dzieci do dwunastego roku życia. Bezrobotni mają prawo do opieki nad dziećmi w mniejszym wymiarze godzin. Dla małych dzieci dostępne są przedszkola lub opieka dzienna. W przedszkolach otrzymują opiekę dzieci w wieku od pierwszego roku życia aż do rozpoczęcia szkoły, gdzie mogą korzystać ze szkolnych zajęć rekreacyjnych. W ramach opieki dziennej dzieci w wieku 1-12 lat otrzymują opiekę w środowisku domowym.

Szkoła podstawowa jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci od szóstego roku życia. Sześciolatki rozpoczynają nauką od klasy przedszkolnej. Dzieci uczęszczają do dziewięcioletniej szkoły podstawowej. W Kungsbacka dostępne są gminne oraz niezależne przedszkola i szkoły podstawowe o różnych profilach.

W celu zapewnienia dziecku opieki dziennej oraz miejsca w szkole podstawowej należy skontaktować się z gminnym centralnym zarządem szkół. Prosimy skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.

W Kungsbacka dostępny jest szeroki zakres ofert kształcenia na poziomie średnim zarówno w szkołach gminnych, jak i niezależnych. Również osoby dorosłe mogą kształcić się w ramach szkolnictwa dla dorosłych lub w wyższych szkołach zawodowych.

Dzieci i uczniowie, którzy posługują się innym językiem niż szwedzki, są uprawnione do wsparcia lub pobierania nauki w języku ojczystym, zarówno w przedszkolu, jak i szkole.

Dla nowo przybyłych do Szwecji oraz dla dorosłych dostępne jest SFI, nauka języka szwedzkiego dla imigrantów. SFI to nauka podstaw języka szwedzkiego przeznaczona dla tych, dla których szwedzki nie jest językiem ojczystym.

Dla nowo przybyłych do Szwecji organizowane są również kursy w zakresie kształtowania świadomości obywatelskiej. Obejmują one informacje na temat szwedzkich przepisów ustawowych i wykonawczych, zasad demokracji i zasad działania szwedzkich organów władzy. Kursy prowadzone są w językach ojczystych.

Zarząd szkół posiada dedykowaną stronę internetową dostępną w różnych językach, zawierającą więcej informacji na temat szwedzkiego systemu edukacji. Tutaj można znaleźć stronę internetową.

Opieka, wsparcie i pomoc

Gmina zapewnia wsparcie dla dzieci i ich rodzin, dla osób starszych, osób niepełnosprawnych i osób z uzależnieniami oraz innymi problemami społecznymi.

Jesteśmy również odpowiedzialni za przyjmowanie nowo przybyłych oraz samotnych dzieci i młodzieży. Gmina jest odpowiedzialna za:

  • zapewnienie zakwaterowania osobom przypisanym do gminy 
  • zapewnienie nauczania SFI, nauki szwedzkiego dla imigrantów 
  • zapewnienie uczestnictwa w kursie kształtowania świadomości obywatelskiej
  • zapewnienie dzieciom nauki w szkole. Dotyczy to również dzieci azylantów.

Przewodnik dla uchodźców oraz asystent językowy są jednymi ze sposobów stosowanych w Kungsbacka umożliwiających imigrantom lub uchodźcom spotkanie się ze Szwedami. Uczestnikom pomagamy w dobraniu się na przykład pod względem zainteresowań i oferujemy różne sposoby zapoznania się. Osoby nowo przybyłe do Szwecji, chcące ćwiczyć swoją znajomość języka szwedzkiego oraz poznać Szwedów, mogą zgłosić chęć spotkania z przewodnikiem dla uchodźcy.

W przypadku zachorowania należy przede wszystkim skontaktować się z ośrodkiem zdrowia. Ośrodki zdrowia prowadzone są przez region Halland. Informacje i dane kontaktowe do ośrodków zdrowia znajdują się na stronie internetowej regionu Halland.

Spędzanie czasu wolnego

Kungsbacka stwarza wiele możliwości spędzania czasu wolnego. Można np. pływać w basenach, korzystać z plaży, grać w piłkę, chodzić na spektakle do naszego teatru, cieszyć się sztuką w galerii sztuki lub czytać i korzystać z komputerów w naszych bibliotekach - jest z czego wybierać.

W naszym kalendarzu wydarzeń znajdują się informacje o wydarzeniach i aktywnościach oferowanych w gminie Kungsbacka.

Kungsbacka prowadzi intensywną politykę stowarzyszeniową oferując aktywności, w trakcie których można poznać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach. W naszym rejestrze stowarzyszeń można znaleźć grupy stowarzyszeń dla różnych zainteresowań takich jak sport, sztuka, kultura, rekreacja i hobby.

Kalendarz wydarzeń i rejestr stowarzyszeń dostępny jest tylko w języku szwedzkim, ale prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta, gdzie można uzyskać pomoc, głównie w języku szwedzkim i angielskim.

Każdy, kto chce ćwiczyć język szwedzki może udać się do gminnej kawiarni językowej. Można tam spotkać ludzi, dla których szwedzki jest językiem ojczystym. To nic nie kosztuje. Więcej informacji na temat miejsca i czasu spotkań można znaleźć na stronie internetowej biblioteki albo w kalendarzu imprez miejskich, gdzie należy wyszukiwać według słów „språkcafe” lub „språkkafe”. 

W Kungsbacka młodzież otrzymuje wsparcie i wskazówki na temat wszystkiego, co związane jest z ich wolnym czasem. Tutaj można znaleźć więcej informacji w języku angielskim na temat aktywności dla młodzieży w Kungsbacka.

Każdy turysta odwiedzający Kungsbacka może znaleźć informacje na naszej angielskiej stronie Turism Kungsbacka.

Mieszkanie, życie i środowisko

W celu uzyskania pozwolenia na budowę, pomocy przy przyłączeniu wody lub kanalizacji, odbioru śmieci a także pozyskania wiedzy na temat recyklingu lub kompostowania, należy skontaktować się z gminą. Odnosi się to przede wszystkim do tych, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych.

W przypadku chęci wynajęcia mieszkania można zarejestrować się w gminnym zarządzie nieruchomości. Serwis elektroniczny zarządu nieruchomościami dostępny jest tylko w języku szwedzkim. W razie pytań prosimy o kontakt z gminnym centrum obsługi klienta.

Przedsiębiorstwa i praca

Gmina Kungsbacka jest największym pracodawcą w gminie. Zatrudniamy około 7900 pracowników w 250 różnych zawodach.

Gmina posiada wiele małych i średnich przedsiębiorstw działających w handlu, budownictwie i usługach dla firm. 

Gmina zapewnia usługi dla firm oraz wspiera nowych przedsiębiorców i nadzoruje różne przedsięwzięcia.

Na stronie internetowej urzędu pracy znajdują się wszystkie wakaty

Tutaj można znaleźć wszystkie wolne miejsca pracy na terenie gminy

ALMI, jako partner biznesowy, oferuje doradztwo w różnych językach dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, a pochodzą z innych krajów.

Tutaj można znaleźć informacje na temat pracy w Szwecji.

Tuta można znaleźć informacje dotyczące tego, jak rozpocząć własną działalność w Szwecji.

Gmina i polityka

Gmina Kungsbacka, podobnie jak wszystkie inne gminy w Szwecji, jest zorganizowana politycznie i administracyjnie.

Organizację polityczną stanowią rada gminy, zarząd gminy i kilka komitetów, mających różny zakres obowiązków. Zarząd gminy i komitety mają własne administracje, które zajmują się codzienną pracą.

Mieszkańcy Kungsbacka głosują co cztery lata, decydując które partie otrzymają 61 mandatów w radzie miasta.

Proponowane linki

Tuaj można znaleźć więcej informacji w języku angielskim na temat usług dostępnych w gminie Kungsbacka.

Na stronie internetowej informationssverige.se znajdują się przydatne dla nowo przybyłych do Szwecji informacje na temat Szwecji i Kungsbacka w różnych językach.