Rudolf Antoni på Frukostklubben

Det var lapp på luckan när onsalabon Rudolf Antoni talade på frukostklubben den 14 november. Antoni är vice vd och näringspolitisk chef inom Fastighetsägarna. - Idag är staden mer än bara en handelsplats, inledde Antoni. Det är en mötesplats, ett gemensamt vardagsrum och en arena för upplevelser.

En av vår tids största trender är den kraftfulla urbaniseringen. Den är en utmaning, både för de orter som förlorar invånare och för de snabbt växande städerna.

- Hur den växande staden hanterar de ökade kraven på infrastruktur, boende och service är avgörande för hur bra man klarar av inflyttningen, sa Antoni.

- Som del av en större region är det viktigt att man funderar på vilken position staden har i förhållande till närliggande orter. Det är bra att tänka att man ska komplettera snarare än konkurrera. Risken finns, det har vi sett flera exempel på runt om i landet, att städer utvecklas alltför likartat. Det bildas så kallade clone towns. Man bör istället fokusera på vad som är unikt för staden och hur man utvecklar dess personlighet.

Bra förutsättningar i stadskärnan

- I Kungsbacka har vi bra förutsättningar att utveckla stadskärnan, kommenterade centrumledare Henrik Olsson. Vi har en god samverkan mellan fastighetsägare, näringsliv och kommun. Det är vi glada för och det har varit avgörande för vårt arbete med stadsutvecklingen.

Colin Moon om det svenska arbetssättet

Nästa frukostklubb äger rum den 12 december på Kungsbacka Teater. Då kommer Colin Moon, kommunikationsexpert och författare, på besök. Han ska prata om hur det svenska ledarskapet och det svenska arbetssättet kan framstå ur ett internationellt perspektiv.

Det här tillfället är ett samarrangemang mellan Kungsbacka Frukostklubb och Kungsbacka kommuns Ledarskapscafé som är en träffpunkt för kommunens chefer.

Kontakta gärna