Regionens näringslivschef på Frukostklubben

När höstens andra frukostklubb gick av stapeln var Ann-Mari Bartholdsson, näringslivschef i Region Halland, inbjuden för att prata om hur vi kan skapa en långsiktig och hållbar tillväxt i Halland.

Ann-Mari Bartholdsson inledde med att kort berätta om sitt uppdrag och om samarbetet med de kommuner som ingår i Region Halland. 

Bra förutsättningar för tillväxt

I regionens tillväxtstrategi kan man läsa: Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014.

En stadig befolkningsökning i kombination med att en stor del är i arbete och att det är bra omsättning i näringslivet gör att det finns goda förutsättningar för tillväxt i regionen.

- Men det innebär inte att vi lutar oss tillbaka, sa Bartholdsson. Vi tar istället sikte på de utmaningar vi har framför oss, till exempel miljön, globaliseringen och demografin. Grupperna av äldre blir större vilket kommer ställa nya krav på servicen i den offentliga sektorn. Vi har också förhållandevis ojämställda löner vilket inte är bra för tillväxten.

Tillgänglighet och innovation

För att möta dessa utmaningar har regionen tagit fram prioriteringar. De handlar bland annat om tillgänglighet, innovation, förnyelser och ökat företagande.

- Vi vill naturligtvis ha en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad, sa Bartholdsson. Vi vet att om vi kan skapa attraktiva mötesplatser, miljöer som stimulerar kreativitet och innovation så bygger vi bra förutsättningar för tillväxt.

Följ arbetet i sociala medier

Ann-Mari Bartholdsson tipsade om att kika igenom tillväxtstrategin på regionens hemsida, och om att det går att följa arbetet både på Twitter, @hallandvaxer, och på Instagram via #hallandvaxer.

- Förresten, avslutade Bartholdsson, vill jag passa på att berätta att Kungsbacka har den högsta andelen företagare av kommunerna i regionen.

Frukostklubben i november

Nästa tillfälle av Frukostklubben äger rum den 13 november. Då kommer Eva Martin från Företagarna tillsammans med Innerstadens Kajsa Jappson och Karin Björnsdotter att prata om samverkan mellan företag i  Kungsbacka.

Kontakta gärna