Kompetens för tillväxt

Ungas övergång från utbildning till arbete stod på schemat för säsongens första möte i Kungsbacka frukostklubb. Föreläsare var Henrik Malm Lindberg, doktor i ekonomisk historia och verksam vid Ratio, näringslivets forskningsinstitut.

Förutsättningarna för unga som ska ut i arbetsmarknaden har förändrats. Trots att många studerar på universitet och högskola så är det förhållandevis få som tar examen, och i internationella undersökningar ligger svenska ungdomars kunskapsnivåer lågt.

Bra tema för gymnasiechef och ledningsgrupp

Tomas Berndtsson, ny förvaltningschef på förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning har tagit med hela sin ledningsgrupp till föreläsningen.

- Eftersom vi både jobbar med gymnasieelever och vuxna som försöker komma ut på arbetsmarknaden passar det här temat perfekt för oss och som ett startskott för mitt arbete som förvaltningschef, säger han.

Samverkan är nyckeln

Henrik Malm Lindberg ger flera tips på vad både kommuner och företag kan göra. Till exempel kan de fokusera mer på praktik och lärlingsplatser kopplat till utbildningarna, och på ökad samverkan mellan skola och näringsliv.

- Detta är något som vi redan jobbar mycket med här i Kungsbacka, till exempel genom Made by Kungsbacka. Det här pekar på att vi jobbar åt rätt håll och att vi kan arbeta ännu mer med det här, säger näringslivschef Elinor Filipsson.

Bra för alla parter

Forskning visar att samverkan är bra för både företagen och studenterna. Studenterna blir nöjdare med sin utbildning, får mer kvalificerade jobb tidigare och högre lön.

Även företagen har mycket att vinna. Något som Nicklas Johansson på tryckeriet Print Force känner igen.

- Vi har många praktikanter och vi känner att vi gör en insats för unga. Även om det självklart tar en del tid och kraft så ger det också oss möjligheter till utveckling. Hur ser ungdomarna på oss? Hur tänker de och hur tänker utbildningarna? Då är vi bättre förberedda när vi ska anställa dem.

Kontakta gärna