Storytelling på Frukostklubben

Vårens näst sista frukostklubb bjöd på en världsomspännande resa i ämnet storytelling. Erik Nissen Johansen, grundare av design- och arkitektbyrån Stylt Trampoli, var på plats för att prata om berättelsens alla fördelar och möjligheter i marknadsföring.

- Vår byrå är nischad mot restaurang- och hotellnäringen, men det jag ska prata om idag kan nog alla som är här relatera till, konstaterade Johansen.

Vad säljer ni?

När Stylt Trampoli påbörjade sin resa för 20 år sedan bestämde man sig för att gå till botten med vad som egentligen erbjuds i besöksindustrin.

- Vad är det egentligen ni säljer? Vi ställde frågan till både restaurangägare och hotellentreprenörer. Vi fick många olika svar, men inget tillfredsställande. Man hade inget helhetsgrepp. Så vi satte oss ner och funderade och kom fram till att det måste vara så här: Summan av gästens alla intryck när man betalar notan och går. Det är vad du som restaurangägare erbjuder och det ska du utgå från.

- Man måste tydligt kunna definiera sitt erbjudande. Därefter kan man berätta en historia omkring det. Har man ingen historia att förhålla sig till blir det som att försöka göra en film utan att ha ett manus.

Från Myrorna till Sankt Petersburg

Johansen visade en rad exempel på hur Stylt har arbetat med just helhetsintrycket hos sina kunder, som återfinns runt om i världen. Naturligt nog kryddade han med en rad anekdoter. Åhörarna togs med på en resa från avdelningen med uddagardiner på Myrorna till ett hotell i Sankt Petersburg inspirerat av Dostojevskijs febriga miljöer i romanen Brott och Straff.

Han berättade också om arbetet med Palace i Göteborg där verk av konstnärerna Zorn, Liljefors och Carl Larsson har fungerat som moodboards i arbetet med inredningen.

Många historier finns i Kungsbacka

- Det är ingen slump att vi bjöd hit Erik idag, betonade innerstadsutvecklaren Henrik Olsson. I Kungsbacka finns enormt fina historier att ta tillvara och berätta. Här finns en stor potential som vi idag inte utnyttjar.

Carin Ternön från kommunens näringslivsenhet avrundade och önskade alla välkomna till vårens sista Frukostklubb den 15 maj. Då berättar Michael Koucky om Kattegattleden, Sveriges första nationella satsning på en högkvalitativ cykelled.  

Kontakta gärna