Om cykelturism på Frukostklubben

Vårens sista Frukostklubb handlade om hur Kattegattleden växer fram, och om dess betydelse för Kungsbackas näringsliv. Michael Koucky, konsult och specialist inom cykelturism, var inbjuden för att prata om vilka möjligheter en cykelled mellan Göteborg och Helsingborg kommer att erbjuda.

När Michael Koucky flyttade till Sverige på 90-talet var det inte många som var intresserade av cykelturism. Idag ser det annorlunda ut. Omsättningen har ökat stort och satsningar syns på olika håll runt om i landet.

Tydligt växande marknad

- Man kan säga att cykelturismen fortfarande är i sin linda i Sverige, sa Koucky. Men det är en tydligt växande marknad. Faktum är att efterfrågan är större än utbudet. Vi har sett att till exempel tyska researrangörer lockar svenskar på cykelsemester i Europa.

Koucky pekade på tre positiva effekter för besöksnäringen i Kungsbacka som cykelturismen kommer att medföra. 

- Säsongen blir längre, nya kundgrupper lockas till regionen och man stannar ofta längre än den bilburne turisten. Det viktigaste, tycker jag, är att man som cyklist blir bra bemött på hotell och liknande ställen. Som alltid när det gäller service är attityden avgörande, sa Koucky.

Invigning våren 2015

Kattegattleden är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, Region Halland och Trafikverket samt kommunerna längs med kusten. Målet är att inför säsongen 2015 erbjuda en cykelled som är havsnära, fylld av upplevelser och i stort sett bilfri.

Kommunens näringslivschef Elinor Filipsson ser positivt på projektet.

- Genom Kattegattleden skapar vi möjligheter för kommande cykelturister och för besöksnäringen att utveckla sina verksamheter.  

Kontakta gärna