Frukostklubb om exportens utmaningar

Svensk export står i det närmaste och stampar trots en svagare krona. Samtidigt växer konkurrensen från asiatiska företag. På frukostklubben i oktober pratade Mauro Gozzo om de växande utmaningarna för exportindustrierna.

Sverige har inte hängt med på tåget när det gäller export till tillväxt- och utvecklingsländer. Vi ser fortfarande USA och Västeuropa som våra viktigaste kunder. Men det är dags att tänka om. Tillväxtländerna blir bara fler och fler, och deras marknadsandelar på exportmarknaden ökar.

– Vi måste anpassa oss och sluta se tillväxtländerna som en extra marknad utöver vår huvudmarknad. Annars missar vi en viktig del av världen, säger Mauro Gozzo, chefsekonom på Business Sweden.

Viktigt med analys och marknadsfokus

Enligt Mauro Gozzo har de svenska storföretagen varit framgångsrika i tillväxtländerna, men leveranserna har i allmänhet inte kommit från Sverige. Små och medelstora företag har tyvärr alltför ofta gjort klassiska misstag, till exempel har de inte gjort tillräckliga marknadsanalyser, valt fel samarbetspartners och tappat kunder när ledningar bytts ut.

– Det är viktigt att göra en noggrann analys och ha ett marknadsfokus: Varför är jag i ett land? Vad kan jag göra här? Hur kan jag skapa värde? säger Mauro Gozzo.

Det kan också finnas fördelar med att inrikta sig mot en nischad marknad. Det svenska företaget Safegate är världsledande när det gäller laserstyrda dockningssystem på flygplatser. De har idag dotterbolag i 17 länder och säljer i 90 länder. När Safegate lanserade ett nytt tornbaserat kontrollsystem blev de första kunderna flygplatserna i Sharjah i Förenade Arabemiraten och Jakarta i Indonesien.

Lokal hjälp för internationell marknad

På frukostklubben medverkade även Oleg Zastenker som är Business Swedens exportrådgivare i Halland och Göteborgsregionen. Det är till honom Kungsbackas företagare kan vända sig om de vill ha råd och hjälp.

För Modern Ekonomi Sverige AB kom föreläsningen och kontakten med Oleg Zastenker vid rätt tillfälle.

– Vi har en kund som vill etablera sig i Finland. Jag kände inte till Business Sweden tidigare, men nu kommer jag att kontakta dem för att få råd, säger Lena Grevsjö.

Nästa frukostklubb

Till frukostklubben den 12 november kommer Mattias Nygren från säkerhetskonsultföretaget 2Secure. Han ska prata om ”Organiserad brottslighet, ett hot mot näringslivet”.

Frukostklubben arrangeras i samarbete med Företagarna och Kungsbacka Innerstads AB. Träffarna är gratis. Läs mer på www.kungsbackafrukostklubb.se

Kontakta gärna