Om organiserad brottslighet på frukostklubben

Brottsligheten hittar nya vägar. Den gamla tidens bankrån ersätts av bedrägerier, förskingring och utpressning. På frukostklubben i november pratade Mattias Nygren om hur den organiserade brottsligheten idag är ett växande hot mot företag.

Mattias Nygren har en gedigen bakgrund inom säkerhetsområdet. Han arbetade i tolv år på Polisens nationella insatsstyrka och var därefter säkerhetschef inom ett antal olika FN-organ, innan han 2006 var med och startade företaget 2Secure som idag sysselsätter ett 100-tal personer.

Det som drabbar företag idag är förutom rena stölder också mer avancerade bedrägerier, dataintrång, hot och utpressning.

– Trots att brottsligheten generellt sjunker i Sverige så ser vi att vissa typer av brott ökar. Kontantlösa bankkontor har gjort att traditionella bankrån i stort sett inte existerar. Däremot har brott riktade mot företag ökat stort. Många av dessa brott möjliggörs av att det är lättare än någonsin att stjäla identiteter, sa Mattias Nygren.

Skydda ditt företag mot dataintrång

Generellt är svenska företag inte så bra på att skydda sig mot den organiserade brottsligheten.

– Min bedömning är att många tyvärr är lite blåögda. Överlag behöver företag och organisationer höja beredskapen ett eller ett par snäpp. Tänk igenom vad som skulle hända om din organisation idag utsattes för någon form av angrepp. Testa säkerheten i era IT-system, gör bakgrundskontroller vid rekrytering av nyckelpersoner och kontrollera era leverantörer.

Nästa frukostklubb, på Elof Lindälvs gymnasium

Till frukostklubben den 3 december kommer en av Sveriges mest uppskattade föreläsare inom framtid, omvärldsbevakning och affärsutveckling Stefan Hyttfors.

Frukostklubben arrangeras i samarbete med Företagarna och Kungsbacka Innerstads AB. Träffarna är gratis. Läs mer på www.kungsbackafrukostklubb.se

Kontakta gärna