Skolor satsar på digitalt utbyte med omvärlden

Tre skolor i Kungsbacka för in omvärlden i klassrummet på ett mycket konkret sätt – genom ett digitalt utbyte med andra europeiska skolklasser.

I april deltog sex lärare från Kungsbacka kommun i ett seminarium i Nice, Frankrike. Syftet var att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med lärare i andra länder, samt att fördjupa sig i det digitala verktyget Etwinning.

Etwinning är en internetbaserad plattform som möjliggör interaktion mellan skolklasser i Europa. Chattar, lektioner som delas via Skype, och möjlighet att dela dokument och filmklipp är några av plattformens funktioner. 

På Smedingeskolan, Kapareskolan och Fullriggaren Malevik har nu flera omvärldsutbyten startats av de lärare som deltog i seminariet. Och när nu grundkunskaperna finns att tillgå kommer fler projekt att följa på skolorna. På Kapareskolan, som till hösten får en internationell inriktning, blir Etwinning ett basverktyg.

Omvärlden in i klassrummet

Etwinning ger flera vinster åt undervisningen. Det är de lärare som deltog i seminariet överens om.

– Det är ett kul och lätt sätt att integrera internationalisering och språkträning i undervisningen. På det här sättet får vi in omvärlden på riktigt i klassrummet, säger Karin Wickelgren, lärare på Fullriggaren Malevik.

SO-läraren Malin Strand, Kapareskolan, instämmer. Hennes klass har ett pågående utbyte i geografi med elever i Frankrike och Norge.

– Ämnet blir mer på riktigt när elever från franska alperna visar bilder och beskriver sin omgivning, säger hon, och påpekar att hon uppskattar att flera ämnen integreras i undervisningen tack vare utbytet. I hennes fall geografi, engelska och franska.

Ulrika Petersson, Smedingeskolan, märker att Etwinning är något som engagerar eleverna och väcker arbetsglädje, även bland dem som brukar ha svårt att hitta motivationen.

– Alla är jätteivriga. Det blir mer motiverande när det inte bara är läraren som ser vad man gör, utan även andra, säger Ulrika Petersson.

Väcker förståelse för andra

Karin Wickelgren, Malin Strand och Ulrika Petersson tror alla tre att det internationella utbytet på sikt kommer att väcka en större förståelse för omvärlden hos eleverna. Kanske till och med öppna upp för vänskap över nationsgränserna.

– Jag hoppas att eleverna får ett bredare perspektiv och förstår att vi är lika varandra, trots att vi kan ha olika åsikter, tankar och idéer. Det här är ett sätt att se att vi är ett Europa, säger Karin Wickelgren.

Etwinning-portalens hemsida

Kontakta gärna

Lena Salomonsson, utvecklingsledare för Förskola & Grundskola
0300-83 88 30 
lena.salomonsson@kungsbacka.se