Hållbarhet i fokus på torsdagens Frukostklubb

På torsdagens Frukostklubb träffar ni Fredrik Franke från PwC som ger handfasta tips och råd på vad hållbarhetsarbete innebär. Han menar att det är något som berör alla bolag, liten som stor, och är en kritisk framgångsfaktor som kan ge konkurrensfördelar och öka lönsamheten.

Tidigare förknippade man hållbarhet med miljö, nu omfattar det även säkra leverantörskedjor, socialt ansvarstagande och om hållbara skattestrategier till exempel.

Du träffar också Pernilla Persson, inköpschef på Saddler som arbetar strategiskt med hållbarhet i sin inköpsprocess och som gjort det till en del av sitt varumärke.

Läs mer och anmäl dig här

Kontakta gärna