Vi behöver planera för tillväxt!

Det var fullsatt på höstens första Frukostklubb där analytikern Peter Warda tog temperaturen på konjunkturen i Göteborgsregionen.

Regionen står inför enorma utmaningar där vi ska investera över 1 000 Mdr kronor i infrastruktur, bygga mer än 100 000 nya bostäder och kunna växa med 250 000 fler invånare fram till 2035. Peter som är analytiker på Business Region Göteborg berättade om de utmaningar vi står inför som region och vad vi behöver göra för att möta dessa.

Göteborgsregionen har idag den starkaste sysselsättningsgraden och lönetillväxten i landet.  Sedan år 2000 har vi fått 42 000 fler arbetsställen i regionen (vilket omfattar 13 kommuner, inklusive Kungsbacka). Vi har också ökat med 152 000 fler invånare och ökat med 102 000 nya tillsvidare anställningar fram till 2015.  

-        Det går bra för regionen nu, vi får bättre betalt och lockar hit många företag till regionen, berättar Peter.  

Kungsbacka, en av de starkaste tillväxtkommunerna

I Kungsbacka har vi sedan år 2000 fått 3 500 fler arbetsställen, ökat med 14 000 nya invånare och genererat 7 100 nya jobb. Det gör oss till en av de starkaste tillväxtkommunerna i storgöteborg.

Transport- och fordonsbranschen samt byggbranschen är glödheta branscher just nu enligt konjunkturindex. Deras största utmaning nu är att hitta kompetent personal som kan matcha den starka tillväxttakten. Bristen på utbildad arbetskraft är därför också bromsklossen som får dem att inte växa ännu snabbare som bransch.

Låg arbetslöshet i Kungsbacka

Arbetslösheten i regionen ligger idag på 8 % över hela befolkningen vilket är samma som rikssnittet. Kungsbacka däremot ligger på 3,3 % vilket anses mycket bra.

Den grupp som sticker ut i statistiken är utrikesfödda, där snittet ligger på cirka 20 %. Detta gäller även Kungsbacka. Här menar Peter att vi behöver vi skynda på processen för att få ut gruppen snabbare i arbete. Oftast handlar det om att de behöver komplettera med det de saknar i sin utbildning för att bli behöriga i sitt yrke i Sverige, eller få ökad kompetens inom sitt tänkta arbetsområde.

Behöver kraftsamla oss

Till år 2035 kommer regionen förtätas och det ställer krav på att vi bygger fler bostäder och satsar på bättre infrastruktur för att klara av tillväxten. Peter Warda förklarar att vi kommer behöva samarbeta internationellt och nyttja utländsk arbetskraft i ännu större utsträckning för att klara detta. Bygg- och logistikbranschen har redan nu stor bristvara på kompetent personal exempelvis.

Vi behöver också hitta fler etableringsytor för företag, framförallt i innerstaden i Göteborg, där bristen på kontorsyta är katastrofal. Men även bristen på bostäder är stor, vilka också behövs för att locka hit ny arbetskraft.

Enligt prognoserna ska vi växa från nuvarande 1,16 miljoner invånare till 1,75 miljoner i Storgöteborg. Det är en häftig resa där Kungsbacka är en viktig spelare för att göra det möjligt.

Kontakta gärna

Kontakta gärna