Avgifterna inom kommunala omsorgen höjs från årsskiftet

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om en höjning av matavgifterna för dig som har hemtjänst, bor på särskilt boende eller har dagomsorg. Höjningen börjar gälla från 1 januari 2017 och berör dig som får stöd från förvaltningarna Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg.

Kommunen har under flera år haft ökade kostnader för maten inom omsorgen. Nämnden för Vård & Omsorg har subventionerat de ökade kostnaderna men har nu fattat beslut om att ta bort subventionen för att på sikt kunna ta ut den verkliga tillverkningskostnaden för maten.

- Vi har beslutat att ta bort subventionen på mat eftersom vi vill lägga pengarna på vår kärnverksamhet – att ta hand om våra kunder och ge dem vård och omsorg med hög kvalitet, säger Christian Haneson (L), vice ordförande i nämnden för Vård & Omsorg.

Särskilda krav på mat inom omsorgen

Maten inom omsorgen har blivit dyrare under flera år men vad är det egentligen som kostar?

- När man behöver kommunens tjänster inom omsorgen är man oftast inte helt frisk. Då är det vanligt att man har minskad aptit och behöver mindre portioner, men lika mycket eller mer näringsämnen. Då kan det vara svårt att få i sig tillräckligt mycket näring, säger Emma Davachi, som är dietist på förvaltningen för Vård & Omsorg.

I sin roll samarbetar hon med vård- och omsorgspersonalen för att se till att kunderna får i sig det de behöver. Hon håller i utbildningar och tar fram material, som till exempel listor över bra mellanmål och deras näringsinnehåll. Hon har också varit med och arbetat fram riktlinjer för hur man ska arbeta med kost och nutrition inom förvaltningen, baserat på nationell lagstiftning och styrdokument från olika myndigheter.

Samarbete mellan förvaltningar

Det är förvaltningen för Service som lagar all mat i kommunen. Förvaltningen för Vård & Omsorg har ett nära samarbete med dem för att maten ska uppfylla de kriterier och riktlinjer som finns.

- De beräknar till exempel näringsinnehållet i maten, använder allt fler ekologiska råvaror, och maten körs hem till kunden, säger Emma Davachi.

Emma Davachi ingår i ett utvecklingsråd tillsammans med en utvecklare från Vård & Omsorg och Service. Vid behov tar de in andra roller som till exempel restaurangchefer för berörda kök.

- Vi jobbar med att utveckla menyerna, som är speciellt anpassade för våra kunders behov. Till exempel finns det många med tugg- och sväljproblematik, så vi skulle inte servera en rätt som revben. Det är naturligtvis också viktigt att kunden tycker att maten är god. Därför finns det varje dag två rätter att välja mellan.

Restaurangpriser omfattas inte av höjningen

De restauranger som finns på våra boenden omfattas inte av denna avgiftshöjning.

Årlig uppräkning av maxtaxan

Från årsskiftet görs även den årliga uppräkningen av maxtaxan vilket innebär att vissa av avgifterna för omsorg höjs något. Läs mer om vilka avgifter som gäller från 1 januari 2017 via länken nedan. 

Läs mer

Avgifter från 1 januari, 2017

Frågor och svar höjda avgifter

Kontakta gärna

Marianne Kierkemann (M), ordförande
0708-93 73 83
marianne.kierkemann@kungsbacka.se  

Kristina Karlsson, (C) ordförande nämnden för Funktionsstöd
0706-66 56 91
kristina.i.karlsson@kungsbacka.se