Framtidens framgångsrika företag bygger på förtroende

På Centiro har VD Niklas Hedin gjort verklighet av ett företag utan hierarkier. Traditionella titlar har skippats och alla viktiga beslut tas av medarbetarna själva.

På torsdagens frukostklubb berättade Niklas om framgången bakom Centiro och varför han utmärkt sig som en av Sveriges och Europas bästa arbetsplatser enligt Great Place To Work Institute. Centiro har valts som global referens och rollmodell för ett av världens största företag inom ledarskapsutbildning och jämförs där med kulturella giganter som Disney, Google och Apple.

Niklas såg hur omvärlden förändrades allt mer vilket ställer krav på företagen att vara lyhörda och förändringsbenägna. För att kunna prestera på topp måste man ha engagerade medarbetare och samarbeta mer med varandra, menar Niklas. Medarbetarna måste känna att de har förtroende att utföra sina arbetsuppgifter, känna stolthet för det man gör och trivas tillsammans.

– Lyckas man med det, då når man sina mål och har medarbetare som gör sitt allra bästa och arbetar som ett team med tillit, säger Niklas. Det är mitt framgångsrecept på en arbetsplats med drivkraft.

Han berättar att Centiro tävlar i en bransch där man är borta som förstag om man kommer på andra plats.

– Det räcker inte med en bra produkt eller process, man behöver människor som kan tänka annorlunda, och det är en sån kultur vi har försökt skapa. Vi har 150 kollegor i hela världen och nu satsar vi på att bli 300 om några år. Vi satsar på att bli bäst!

Som mjuk marshmallow

Han berättar att de har en goda relationer och tillit som grund för sin verksamhet. Det har skapat en stabil bas som kan släppas loss i en explosiv kraft.

– Vi är som mjuk marshmallow på insidan och explosiva som en Gepard ut mot marknaden.

Det som är viktigt är att människor känner ansvar och har mål att jobba mot och det sätter de själva i sina team. De ska känna sig ansvariga för sitt område, där förtroende för sina medarbetare är den röda tråden.

– Antingen bygger man sin organisation på rädsla eller kärlek, menar Niklas.

Ser till vem du är

På Centiro har man valt att sätta ansvar beroende på vilken kompetens man har, inte beroende på vilken roll man har och har därmed skippat alla titlar i företaget. Han kallar sin egen organisation som ”själv-organisation”. Den bygger på att man tar egna initiativ, och han menar att det går att ha struktur ändå, men man tar sitt eget ansvar.

– Att se HELA människan är centralt om man ska bygga detta. Vi frågar våra medarbetare inte vad utan VEM du är.

De jobbar mycket med teambuilding på arbetsplatsen och ser varandras drivkrafter och olikheter som tillgångar. De har också verksamhet i Indien, där de har utbyte med varandra kontinuerligt. För att öka förståelsen för varandra och deras olika kulturer har de skickat en svensk till Indien varje månad och vice versa, för att minska klyftor och bygga relationer.

Niklas råd till alla företagare är, jobba mot målbilder inte siffror, lägg ansvar på de egna grupperna och nyttja varandras kompetenser. Jobba över gränserna och se till att ha högt i tak.

– Lyckas man med det, då har man medarbetare som gör sitt allra bästa!

Kontakta gärna