Vill du bli god man eller förvaltare?

Vill du bli god man eller förvaltare, eller veta mer om vad det innebär? I februari har du möjlighet att gå en kvällskurs i Kungsbacka eller Mölndal.

För att kunna bli god man behöver du i regel ha gått en utbildning. I februari 2017 anordnar Folkuniversitetet i Kungsbacka och Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal kvällskurser. Ni träffas vid sju tillfällen, där sista tillfället är ett provtillfälle.

Mer information om kurserna

God man/förvaltare - Folkuniversitetet i Kungsbacka

Gode mannens ABC - Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal

Mer information

Läs mer om god man, förvaltare och förmyndare

För frågor om hur man får uppdrag som god man i Mölndals stad, kontakta Överförmyndare i samverkan.

Telefon: 031-315 18 80
Telefontider: måndag-onsdag och fredag 10.00-12.00
E-post: ofs@molndal.se