Stort intresse för skola på lovet

Drygt 50 nyanlända elever från våra grundskolor har under sportlovet valt att gå till skolan för att lära sig mer svenska.

De flesta av eleverna är killar men även några tjejer har deltagit under hela veckan.

 - Lovskolan har varit frivillig för eleverna men de allra flesta som tillfrågades ville vara med, berättar Lena Salomonsson, utvecklingsledare på förvaltningen på Förskola & Grundskola som ansvarat för planering av veckan. 

Under veckan har eleverna fått undervisning i Svenska som andraspråk kombinerat med andra ämnen och aktiviteter, till exempel teknik, fotboll, innebandy och bakning. Svenska språket har dock varit en röd tråd i samtliga aktiviteter.

Engagerade elever med vilja att lära

Annika, Gabriela och Sebastian är tre av de totalt 10 lärare och studiehandledare som arbetat under veckan och de berättar att viljan att lära och engagemanget från eleverna har varit över förväntan:

- Under undervisningen i svenska har eleverna varit i fyra olika grupper utifrån hur mycket svenska de redan kan, övriga aktiviteter har de fått välja. Vi har inte haft några problem med ordningen vare sig i de mindre grupperna eller när eleverna varit i storgrupp, något som inte är så ovanligt när ungdomar i de här åldrarna kommer tillsammans i en större grupp.

- Intresset för musik och dans bland eleverna är stort så vi har avslutat varje dag med dans, vi lär dem svenska och vår kultur och de vill dela med sig av sin. Idag på avslutningsdagen kommer vi att baka semlor.

En av dagarna ägnades åt läromedlet Vårt samhälle som handlar om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för samhället, hur lätt man själv kan vara med och bidra och vad demokrati är. Läromedlet är framtaget av organisationen Ung Företagsamhet.

- Till detta pass bjöd vi in representanter från Ung Företagsamhet och de ansvarade för genomförandet tillsammans med studiehandledarna, säger Lena Salomonsson

Läs reportage om dagen på Ung Företagsamhets hemsida

Finansierat av statsbidrag

Lovskolan har finansierats genom statsbidrag för utökad undervisningstid i svenska som andraspråk som Kungsbacka sökt från Skolverket. Förvaltningen för Förskola & Grundskola planerar för en fortsättning under påsklovet, då kommer det även arrangeras frivillig undervisning för elever årskurs nio som behöver läsa extra för att bli behöriga till gymnasiet.  

Kontakta gärna

Lars Clemensson, verksamhetschef Förskola & Grundskola
0300-83 40 23 
lars.clemensson@kungsbacka.se 

Lena Salomonsson, utvecklingsledare Förskola & Grundskola
0300-83 88 30
lena.salomonsson@kungsbacka.se