Individuell hjälp på lovskolan

Under påsklovet har ett antal elever i årskurs 9 valt att gå i skolan – för att jobba extra med ämnena matematik, svenska eller engelska. Lovskolan är en satsning för att fler elever ska nå betygsmålen.

Det är fredagsmorgon och sista dagen på påsklovet, men trots lovtider har en handfull niondeklassare tagit plats i klassrummet på Hålabäcksskolan för att ägna dagen åt matematik.

Under lovskolans fyra dagar avverkas här motsvarande fyra till fem veckors undervisningstimmar i matematik. Lovskolan är ett led i Förskola & Grundskolas satsning på att höja elevernas måluppfyllelse. 

Elisabeth Settergren är lärare i matematik, NO och teknik på Kullaviksskolan och har valt att undervisa under lovet. 

– Det är en utmaning att se om jag kan hjälpa dessa elever. Det utvecklar mig, eftersom jag möter elever som jag måste motivera; antingen på grund av att de är skoltrötta eller för att de tycker att ämnet är jättesvårt. Jag måste vända ut och in på mig för att möta varje enskild individ under fyra dagar, det är utmanande och jättekul.

Undervisning i små grupper

Lovskolans fokus är små grupper om max sex elever per lärare. Det ger en helt annan möjlighet att individualisera undervisningen och att ge varje elev mycket uppmärksamhet och stöttning. För den elev som i klassrummet kan ha svårt att hävda sig, eller inte riktigt hänger med i undervisningen, blir lovskolan en plats där den vågar fråga.

– Eleverna får en möjlighet att komma ikapp och kanske öppnas dörrar som tidigare varit stängda. Att känna att man lyckas och klarar av något – det är otroligt viktigt, säger Elisabeth Settergren.

I och med att eleverna kommer från olika skolor, och inte är elever Elisabeth Settergren känner sedan tidigare, blir förutsättningarna för undervisningen lite annorlunda.

– Några elever har material med sig från sina lärare, andra inte. Jag börjar med att testa deras grundkunskaper med ett gammalt nationellt prov, och låter även undervisningen utgå från vad elever brukar tycka är svårt. Det blir även en chans att repetera gamla kunskaper inför det nationella provet.

Undervisningen kan följas upp med ytterligare en veckas intensivträning efter lovet, där eleven får än mer individuell hjälp av en lärare.

Kommer ikapp i ämnet

Emil har valt att gå i lovskola för att jobba ikapp med matten och repetera alla nya kunskaper inför det nationella provet.

– Helt ärligt är jag inte jätteförtjust i att gå på skolan på lovet, men man får ta i lite. Jag tycker att det har gått rätt bra här. Den största skillnaden är att läraren hjälper till mycket mer, och det är mycket lugnare i klassrummet.

Lovskola för årskurs 9 samt nyanlända

Lovskolor anordnas under höst-, jul-, sport- och påskloven och riktar sig till elever i årskurs 9 som riskerar att inte nå betyg E i ämnena engelska, matematik eller svenska. Förvaltningen kommer att satsa på lovskola även till sommaren. Till lovskolan under påsklovet var ett trettiotal elever anmälda från nio olika skolor.

Samtidigt har det även hållits en lovskola för nyanlända elever. De har fått undervisning i svenska som andra språk på förmiddagarna, kompletterat med annan aktivitet på eftermiddagen, till exempel musikskapande. Till lovskolan för nyanlända elever var 82 personer anmälda.

Ta ett steg vidare

Jens Alderblad är utvecklingsledare på Förskola & Grundskola. På frågan om han ser att lovskolan gör skillnad för eleverna svarar han:

– Det tror vi, och det ser vi redan. Och när jag svarar det, så handlar det om motivationen. Lovskolan handlar om att träna elevernas förmåga att ta ett steg vidare. Jag har sett många elever göra prestationer här de inte trott de skulle klara av.

Läs mer:

Stort intresse för skola på lovet – om sportlovets lovskola för nyanlända

Kontakta gärna

Astrid Tengelin, utvecklingsledare Förskola & Grundskola
0300-83 52 21
astrid.tengelin@kungsbacka.se

Jens Alderblad, utvecklingsledare Förskola & Grundskola
0300-83 40 19
jens.alderblad@kungsbacka.se