Om attraktiva platser på Frukostklubben

Nya infallsvinklar om vad som gör en plats attraktiv fick ett och annat förvånat ögonbryn att höjas vid frukostklubbens senaste möte. Förr flyttade människor till jobben. Idag flyttar jobben till platserna där de intressanta människorna finns.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, har forskat kring vad som får oss att känna oss lyckliga på en plats och vad som gör att vissa platser och regioner är mer attraktiva än andra. Hennes forskning om den kreativa klassen tillsammans med Professor Richard Florida visar att städerna vi väljer att flytta till beror på en mängd faktorer. Dessutom är det numera jobben som följer människorna. Platser där människor vill bo – där kommer jobben att finnas.

– I synnerhet kunskapsföretag behöver lägga sin verksamhet där det finns rätt sorts potentiella anställda, berättade Charlotta. De söker sig dit där människor med rätt inställning, kunskap och utbildning finns.

Estetik och tolerans gör oss lyckliga

Kungsbacka marknadsför sig bland annat som shoppingens stad. Det verkar helt rätt, för det är platser med stort utbud för konsumtion som växer. I Sverige använder vi oss ofta av argument som vacker natur och god offentlig service när vi vill attrahera nya invånare, men det finns på de flesta platser i Sverige. Istället är det annat som attraherar enligt Charlotta.

Avstånd till jobben, möjligheten till hög lön och sociala nätverk är viktigt. Bra skolor, utbildningsmöjligheter och vackra byggnader och vackra parker likaså. Dessutom attraheras vi till platser där det finns en hög grad av tolerans, att samhället accepterar och har plats för alla. Där vill vi leva. På sådana platser är graden av lycka oftast högre. 

Ett attraktivt Kungsbacka

Är Kungsbacka en sådan lycklig plats? Vad behöver vi satsa på för nå dit? Det var temat för ett efterföljande samtal med ett tjugotal personer från näringslivet, politiken och kommunen.  Elinor Filipsson, kommunens näringslivschef, inledde samtalet med att reflektera över vad Charlotta berättat och satte det i relation till kommunens näringslivsprogram.

Kungsbacka har shoppingen och satsar på att knyta ihop Kungsmässan med innerstaden genom projektet Väster om ån. Behovet av satsningar på innerstaden diskuterades. Fler och mer lockande aktiviteter och ett bättre utnyttjande av rummen mellan husen lyftes fram. Att få unga att bo kvar i Kungsbacka eller komma tillbaka efter studier på annan ort, var också ett ämne som väckte engagemang.

 – Vi behöver bli bättre på att lyssna på unga och ta tillvara deras åsikter, påpekade Jonas Hillhammar, fastighetsägare AB Hundra Fastigheter.
Dagens yngsta deltagare, Matilda Keskinen som driver UF-företaget Candy Lips, utvecklade resonemanget kring sociala medier och att det numera är Instagram och Snapchat som är kanalerna för att nå en yngre publik. 

– Det finns inga genvägar, man måste hjälpas åt och låta eldsjälar hållas, ibland får man helt enkelt se mellan fingrarna. Snegla på vad andra gör och lyssna framförallt på vad folk vill ha och bygg på det. För kom ihåg - när en plats blir tråkig flyttar till och med de rika, avslutade Charlotta Melander.

Nästa Frukostklubb om företagande i en digital värld

18 maj är det dags för nästa frukostklubb. Då delar Günther Mårder, Företagarnas VD, med sig av kunskap för den som vill leda sitt företag framåt i en alltmer digital värld. 

Läs mer och anmäl dig här

Kontakta gärna

Kontakta gärna