Nya planer för Algusereds gamla förskola

Invånare i Algusered har önskat ett möte med politikerna om planerna för området vid den gamla förskolan. Grannar och närboende bjuds in till en informationsträff den 25 maj.

Fastighetsägaren Eksta vill bygga vanliga bostäder på platsen för gamla Algusereds förskola i Särö. Det boende för ensamkommande barn och unga som under en tid har funnits i lokalerna har nu avvecklats. Inga beslut är ännu tagna, men eftersom många har hört av sig och velat få information har kommunstyrelsen tagit initativ till ett möte tillsammans med Eksta.

Plats: Särö skola, matsalen
Tid: 25 maj kl 18.00-19.30

På träffen medverkar kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg, kommunalråden Fredrik Hansson (C) och Ulrika Landergren (L), Ekstas vd Christer Kilersjö med flera. 

De boende som kommer att bli berörda i en eventuell framtida planprocess får en inbjudan per post. Vid en planprocess kommer grannarna att bjudas in till ytterligare möte med möjlighet att påverka. 

Anmäl dig till träffen

Tillhör du inte närmaste grannarna men är ändå nyfiken på vad som är på gång? Du är självklart välkommen i mån av plats.  

Anmäl dig till kommunikatoren@kungsbacka.se, märk mejlet med "Informationsträff Algusered". Du kan också anmäla dig via Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00 eller till receptionen i Stadshuset, uppge i så fall kontaktinformation så att vi kan bekräfta att du får plats.


Kontakta gärna

Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande (M)
0300-83 47 64
hans.forsberg@kungsbacka.se

Fredrik Hansson, kommunalråd (C)
0300-83 46 56
fredrik.hansson@kungsbacka.se

Ulrika Landergren, kommunalråd (L)
0300-83 42 35
ulrika.landergren@kungsbacka.se

Christer Kilersjö, vd Eksta
0300-356 09
christer@eksta.se