Anhörigcirklar tema stroke eller demens

I februari börjar Vård & Omsorgs anhörigcirklar för dig som har en anhörig med stroke eller demens.

I en anhörigcirkel har du möjlighet att öka dina kunskaper och att dela dina upplevelser med andra som befinner sig i en liknande situation. Du får information, råd och tips och vi samtalar om hur man hanterar situationen som anhörig. Gruppen träffas vid sex tillfällen.

Träffarna är på anhörigcenter och det är max 8 personer i gruppen. Vi bjuder på fika på alla cirklarna. Hör gärna av dig om du har funderingar eller önskemål om inriktning på cirkel.

Demenscirkel - dag

Tisdagar klockan 10-12

Datum:

 • 7 februari
 • 21 februari
 • 7 mars
 • 21 mars
 • 4 april
 • 18 april

Demenssjuksköterska från kommunen deltar och utbildar vid två tillfällen.

Demenscirkel - kväll

Måndagar klockan 18-20

Datum:

 • 20 mars
 • 3 april
 • 24 april
 • 8 maj
 • 22 maj
 • 29 maj

Demenssjuksköterska från kommunen deltar och utbildar vid två tillfällen.

Föranmälan senast 10 mars!

Strokecirkel

Torsdagar klockan 10-12

Datum:

 • 23 februari
 • 9 mars
 • 23 mars
 • 6 april
 • 20 april
 • 4 maj

Arbetsterapeut och Fysioterapeut från kommunens rehab deltar vid en av träffarna.

Föranmälan senast 13 februari!

Läs mer om anhörigstödets aktiviteter

Kontakta gärna

Vård & Omsorgs anhörigcenter
0300-83 42 29
Vi är tillgängliga vardagar 9-16
vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se

Besöksadress:
Västergatan 23